Dlaczego faktoring jest jednym z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Dlaczego faktoring jest jednym z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Faktoring przez długi czas […]

Źródło: Bankier.pl Data: 03 marca 2010 r.  Autor: Urszula Młynarczyk

Faktoring przez długi czas nie był doceniany przez przedsiębiorców. Najczęściej był mylnie kojarzony ze skupowaniem wierzytelności w celu np. ich windykacji, podczas gdy jest to szybsza i wygodniejsza forma finansowania działalności gospodarczej zapewniająca stały strumień środków finansowych. Instytucja faktoringowa w odmienny sposób dokonuje oceny ryzyka transakcji niż banki, chociaż w praktyce faktoring jest swoistego rodzaju kredytowaniem działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Z punktu widzenia faktora (instytucji faktoringowej) ryzyko transakcji umiejscowione jest w ocenie dłużnika wierzytelności, a nie w ocenie zdolności finansowej dostawcy towarów i usług. Takie podejście do ryzyka oceny transakcji umożliwia zatem nie tylko rozwój już istniejących przedsiębiorców, którzy w danym momencie nie mają środków finansowych i którzy z punktu oceny ryzyka kredytowego dokonywanego przez banki nie mają szans na otrzymanie finansowania kredytem, ale także rozwój dopiero powstałych firm. Te również ze względu na ryzyko nie są w sferze zainteresowania finansowaniem kredytami przez banki lub wręcz nie spełniają bardzo rygorystycznych wymagań stawianych przez nie w zakresie zdolności kredytowej oraz możliwości ustanowienia zabezpieczeń ryzyka udzielenia kredytu.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.