Czy zmiany w procedurze cywilnej są korzystne dla przedsiębiorców

[fragment] Stanisław Rachelski: Korzystnie oceniam możliwość organizowania spotkań stron z sędzią przed rozpoczęciem procesu, aby można było na nich ustalić […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Czy zmiany w procedurze cywilnej są korzystne dla przedsiębiorców
[fragment] Stanisław Rachelski: Korzystnie oceniam możliwość organizowania spotkań stron z sędzią przed rozpoczęciem procesu, aby można było na nich ustalić chociażby liczbę składanych pism w sprawie, wskazać dowody, świadków, a nawet biegłych. Konieczna jest też zmiana w podejściu stron, sądu i pełnomocników. Dotychczas procedura cywilna takich spotkań nie przewidywała, występowały jedynie w postępowaniu arbitrażowym. Chodzi o uniknięcie podejrzeń, że podczas takiego postępowania wywierane są na sąd jakiekolwiek niepożądane naciski. Istotne jest też miejsce, ponieważ najczęściej sądy nie dysponują wolnymi pomieszczeniami, a sędziowie nie mają osobnych gabinetów. Uważam jednak, że takie spotkania przeprowadzone w sposób właściwy odciążą sędziów, ponieważ skrócą czas trwania procesów, a nawet – jeśli dojdzie do ugody – pozwolą ich uniknąć. Dzięki temu będzie mniej pieniactwa jeszcze przed wejściem na salę. Natomiast na końcu i tak sąd zadecyduje o sprawie i zdyscyplinuje strony, aby spierać się merytorycznie, a nie tylko zwracać uwagę na formalności. Podczas spotkania przedsądowego warto byłoby też wspólnie zaplanować liczbę rozpraw i ich terminy.

Menu