Mały biznes też potrzebuje prawników ZAWODY PRAWNICZE Przeszkodą są wysokie ceny usług i brak nawyku konsultacji

Dla małych i średnich przedsiębiorców usługi prawników są zbyt drogie. Stanieją, gdy rynek otworzy się dla nowego zawodu doradców prawnych

W opublikowanym niedawno raporcie Banku Światowego i Narodowego Banku Polskiego „Polska – prawne bariery egzekucji umów” znalazła się teza, że krajowi przedsiębiorcy rzadko korzystają z usług prawników przy negocjowaniu kontraktów gospodarczych. Wyjątkiem są umowy dotyczące przejęć czy połączeń przedsiębiorstw lub restrukturyzacji firm. W dużych korporacjach taki sposób zapobiegania kłopotom jest standardem.

Prawnik zarobi, biznesmen nie straci. Małe przedsiębiorstwa traktują prawników jak straż pożarną, którą wzywa się dopiero, gdy w relacjach z kontrahentem coś się pali. Raport za jedną z przyczyn tego stanu rzeczy uznaje wysokie ceny usług prawnych.

Dla prawników jest oczywiste, że doradzanie przy umowach opłaci się nie tylko im, ale także biznesmenom korzystającym z ich pomocy. Nie mają też wątpliwości, że mali raczej się bez niej obywają. Jednak tezy, iż do korzystania z obsługi prawnej prowadzących małe i średnie firmy zniechęcają wygórowane koszty, nie przyjmują bezkrytycznie.

– Ceny są bardzo różne i mogą być negocjowane. Przedsiębiorca zamiast topowej warszawskiej firmy prawniczej może zatrudnić małą kancelarię – mówi Beata Gessel, wspólnik zarządzający w warszawskiej kancelarii Gessel. (…)

– Drogie usługi prawne niewątpliwie są barierą, ale z drugiej strony w wielu małych przedsiębiorstwach brakuje nawyku i przekonania o konieczności korzystania z prawników – podkreśla Stanisław Rachelski, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy z Warszawy.

Raj dla doradców. Rynek małych przedsiębiorców to może być rynek dla „małych prawników”, czyli doradców prawnych. Biura doradcze pracują już zresztą dla tego biznesu. (…)

Sytuacja może się zmienić po uchwaleniu przygotowywanej ustawy o doradcach prawnych. Stworzy ona ramy prawne dla tego zawodu, w efekcie uświadomi ich istnienie i ułatwi konkurowanie o klientów z adwokatami i radcami.

Ireneusz Walencik