Źródło: Gazeta Prawna Data: 22 lipca 2009 r. Autor: Krzysztof Tomaszewski

Akcjonariusze spółki zagłosują wysyłając SMS-y (fragment) Od 3 sierpnia zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych, które zezwalają na przeprowadzanie głosowania w formie elektronicznej podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach publicznych. – Dotychczas udziałowcy czy akcjonariusze wszystkich spółek kapitałowych nie mogli za pomocą internetu bezpośrednio głosować i uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, ponieważ potrzebna jest do tego co najmniej obecność pełnomocnika. K.s.h. przewiduje jedynie udogodnienie związane z zwoływaniem zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia może zostać wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemna zgodę – mówi Stanisław Rachelski, radca prawny z Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy. Nowe przepisy będą więc dużym ułatwieniem przede wszystkim dla tych spółek, które już dziś umożliwiają swoim akcjonariuszom śledzenie obrad walnego zgromadzenia poprzez internet. – W świetle dotychczasowych przepisów prawa tacy internetowi akcjonariusze nie byli uważani za obecnych na zgromadzeniu, a w konsekwencji nie mogli aktywnie w nim uczestniczyć, w tym przede wszystkim nie mogli głosować – mówi Zuzanna Zakrzewska, adwokat z Kancelarii CMS Cameron McKenna. Elektroniczne zgromadzenia Wejście w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zmieni sytuację akcjonariuszy, którzy biorą udział w walnych zgromadzeniach za pośrednictwem internetu. Spółki będą bowiem musiały zapewnić co najmniej transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze przebywający w miejscu innym niż sala obrad będą mogli się wypowiadać, a także wykonywać przysługujące im prawo głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. – W praktyce oznacza to, że pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zmian do statutu spółki akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, np. obserwując obrady w telefonie komórkowym i głosując za pomocą SMS-a – mówi Zuzanna Zakrzewska. Nowe przepisy nie narzucają spółkom żadnych rozwiązań technicznych. Podstawą wykorzystania środków elektronicznych przy organizacji walnego zgromadzenia będzie statut spółki publicznej. – Walne zgromadzenie, uchwalając odpowiednie postanowienie statutu, ma zagwarantowaną dużą dowolność. Jedynym ograniczeniem jest wprowadzanie rozwiązań, które są uzasadnione koniecznością identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – podkreśla Stanisław Rachelski. (…)

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazetaprawna.pl

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.