Przedsiębiorca-Frankowicz też może wygrać w sądzie i odzyskać swoje pieniądze! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

18 maja 2022

Mikołaj Mak

Przedsiębiorca-Frankowicz też może wygrać w sądzie i odzyskać swoje pieniądze!

Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, […]

Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdzają decyzje Sądu Najwyższego!

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22 w składzie trzech sędziów podjął istotną uchwałę dotyczącą kredytów frankowych.
Mimo, iż niniejsza Uchwała zapadła w sprawie dotyczącej kredytu konsumenckiego, to niniejsza Uchwała jest bardzo ważna również dla Kredytobiorców, którzy zawierali Umowy kredytów frankowych jak przedsiębiorcy.
Sąd Najwyższy wskazał, iż „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.”
Oznacza to, iż jeżeli Kredytobiorca zawarł umowę kredytu jako przedsiębiorca i zawiera ona postanowienia wskazane wyżej przez Sąd Najwyższy, to takie postanowienia są nieważne. Powyższe może skutkować nieważnością całej umowy kredytu. To niewątpliwie zdecydowanie zachęci tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt na prowadzenie własnej działalności, a linia orzecznictwa, która się zarysowuje w kontekście umów frankowych przedsiębiorca- bank sprawia, że wygrana staje się już właściwie tylko formalnością w przypadku spełniania powyższych kryteriów.
Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż Sąd Najwyższy kolejny już raz wydał korzystne dla Kredytobiorców orzeczenie, tym razem, w szczególności dla Kredytobiorców, którzy zawierali umowy kredytów frankowych jak przedsiębiorcy. To pozwala wszystkim przedsiębiorcom, którzy brali kredyt skutecznie dochodzić swoich praw w sądach i tak, jak do tej pory konsumenci, uwalniać się od kredytu w CHF.

 

Autor: Mikołaj Mak Radca Prawny z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy