Przedawnienie Umowy Kredytowej - co oznacza, kiedy następuję, i jak się przed nim uchronić? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

30 marca 2018

Anna Domin

Przedawnienie Umowy Kredytowej – co oznacza, kiedy następuję, i jak się przed nim uchronić?

Lata 2004 -2009 to okres, w którym zostało podpisanych najwięcej umów kredytowych, ze szczególnym naciskiem na walutę frankową. Istnieje powszechnie znana informacja, że przedawnienie umowy kredytowej następuję po dziesięciu latach od jej podpisania. Jednak czy jest to prawda, i czy w związku z tym kredytobiorcy z lat 2004-2007 nie mają już żadnych szans na dochodzenie […]

Lata 2004 -2009 to okres, w którym zostało podpisanych najwięcej umów kredytowych, ze szczególnym naciskiem na walutę frankową. Istnieje powszechnie znana informacja, że przedawnienie umowy kredytowej następuję po dziesięciu latach od jej podpisania. Jednak czy jest to prawda, i czy w związku z tym kredytobiorcy z lat 2004-2007 nie mają już żadnych szans na dochodzenie swoich roszczeń? Co z rocznikiem 2008, ponieważ właśnie mija im dziesięciolecie podpisania umowy, no i co muszą zrobić kredytobiorcy z umowami z 2009 r. aby uchronić się przed nadchodzącym przedawnieniem?

Kredyt jest świadczeniem nieokresowym, majątkowym co oznacza, że termin przedawnienia rzeczywiście upływa po 10-ciu latach. Jednak dokładnym terminem, jaki wyznacza bieg przedawnienia, nie jest data podpisania umowy, a data wypłacenia pierwszej transzy kwoty kredytu.

Ważną informacją jest również fakt, że przedawnieniu ulega jedynie roszczenie pieniężne, natomiast sama umowa nie może zostać uznana za przedawnioną, niezależnie od upływu lat od jej podpisania. Oznacza to, że najgłówniejsze roszczenie kredytobiorcy, jakim jest Unieważnienie Umowy (umowa zostaje uznana przez sąd za nigdy niezawartą) jest w każdym momencie dostępne dla Kredytobiorcy, niezależnie, czy od podpisania umowy minęło już dziesięć lat, czy piętnaście. Kredytobiorcy z lat 2004-2007 mogą więc wciąż dochodzić roszczenia unieważnienia umowy, którego skutkiem, jest:

1. Uznanie Kredytu za nigdy niezawarty;
2. Kredytobiorcę nie obowiązują dalsze raty spłaty kredytu (o ile kredyt nie został spłacony wcześniej);
3. Kredytobiorca otrzymuje zwrot całej, łącznej kwoty pieniężnej, jaka została przez niego wpłacona na poczet kredytu.

Zgodnie z powyższymi informacjami rok 2018 to czas przedawnień pieniężnych wynikających z umów kredytowych podpisanych w 2008 r. Tu ważną rolę odrywają już nie lata, a miesiące, czy czasem dni (jeśli jesteś posiadaczem umowy z 2008 r. koniecznie sugeruj się datą wypłacenia pierwszej transzy kredytu). Jak można więc w tym wypadku przerwać bieg przedawnienia? Oczywiście bieg przedawnienia przerywa składany pozew, który również umożliwia dochodzenie unieważnienia umowy kredytowej, uznanie jej za zawartą w PLN, czy odzyskanie nadpłat z tytułu spreadu walutowego.

Popularne stało się również tzw. „zawezwanie do próby ugodowej”. Owe zawezwanie ma charakter pisma procesowego i tym samym również przerywa bieg terminu przedawnienia. Jest stosunkowo tańsze niż proces, jednak to co kredytobiorca może uzyskać poprzez „zawezwanie”, to próba zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty długu. Jest to chęć polubownego rozwiązania sporu i daje zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi szanse na podjęcie negocjacji dotyczących istniejącego zadłużenia. Istotne jest, że w trakcie postępowania pojednawczego dłużnik może negocjować z wierzycielem sposób zapłaty długu, np. możliwość rozłożenia go na raty, może też starać się negocjować jego wysokość i domagać się np. anulowania odsetek. Zawezwanie do próby ugodowej niestety nie jest środkiem, jaki może doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej.

Najświeższe wyroki sądowe w temacie Unieważnienia Umowy Kredytowej:

Wyrok z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17)
Wyrok z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16)

W obu przypadkach banki musiały zwrócić Kredytobiorcy łączną kwotę, jaka do tej pory została wpłacona przez Kredytobiorcę na poczet spłat rat kredytu, przy zachowaniu zasady o przedawnieniu roszczenia majątkowego.

Czym jest przedawnienie roszczenia majątkowego? Chodzi tu o spłacone raty i tym samym opłaty związane z kredytem zapłacone ponad 10 lat od wniesienia pozwu, czy przerwania biegu przedawnienia za pomocą Zawezwania do próby ugodowej. W praktyce jeśli mamy umowę z 2004 r. to nadal możemy żądać uznania jej za nieważną, i jeśli sąd przychyli się do naszej prośby w tedy bank będzie zobowiązany do zwrotu rat i innych opłat powiązanych z kredytem z pominięciem lat 2004,2005,2006,2007 i częściowo 2008 aż do chwili obecnej.

Jeśli więc posiadasz umowę z 2008 r. oraz 2009 r. nie czekaj na przedawnienie roszczenia majątkowego ponieważ sam ograniczasz zwrot swoich pieniędzy.

Autorzy: Ewa Woźniak, Brand Manager Kancelaria Rachelski i Wspólnicy oraz Jerzy Pudelski, Associate Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy