14 grudnia 2021

Anna Domin

Prawomocny wyrok z Santander Bank Polska S.A.

Prawomocna przegrana Santander Bank Polska S.A. – umowa nieważna     14 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 516/21) w składzie SSA Edyta Jefimko  oddalił niemal w całości apelację Banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego z  29 marca 2021 r., sygn. akt  IV C 2334/20  (SSO Monika Włodarczyk) uznając jedynie, że odsetki […]

Prawomocna przegrana Santander Bank Polska S.A. – umowa nieważna    

14 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 516/21) w składzie SSA Edyta Jefimko  oddalił niemal w całości apelację Banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego z  29 marca 2021 r., sygn. akt  IV C 2334/20  (SSO Monika Włodarczyk) uznając jedynie, że odsetki od roszczenia głównego należą się od daty 17 listopada 2021 r., tj. od daty pouczenia o skutkach nieważności umowy kredytu kredytobiorców przez Sąd Apelacyjny.
Wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców, ponieważ Sąd Apelacyjny uznał umowę za nieważną w całości. Dzięki skuteczności podniesionej przez Kancelarię argumentacji udało się unieważnić dwie umowy – pierwszą zawartą w walucie PLN, a następnie konwertowaną na umowę zawartą w CHF. W obu umowach dostrzegliśmy wady tak istotne, że Sądy obu instancji uznały, że już wadliwości pierwotnej umowy kredytu zawartej w PLN powodują nieważność konwersji tej umowy na umowę frankową.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 326.060,84 zł, uznając że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości również w postępowaniu apelacyjnym. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia w CHF.  Sąd Apelacyjny jako niezależną przesłankę nieuczciwości klauzul uznał też brak dostatecznego rozeznania kredytobiorców co do ryzyka kursowego, co było już wynikiem oceny materiału dowodowego, który przedstawiliśmy w sprawie.

Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali 3 lata bez jednego dnia.

Wyrok jest prawomocny.