Obsługa prawna firm i spółek

Rachelski / Oferta / Obsługa korporacyjna firm i spółek

Dział obsługi korporacyjnej

Bieżące doradztwo

Każda firma potrzebuje sprawdzonego i zaufanego doradcy

Jedną z usług świadczonych przez kancelarię Rachelski & Wspólnicy jest szeroko rozumiana obsługa prawna przedsiębiorstw. Prawnicy naszej kancelarii świadczą profesjonalne usługi w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne dla firm, dotyczące wszystkich obszarów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowana obsługa korporacyjna firm i spółek dotyczy m.in. prowadzenia dokumentacji korporacyjnej, reprezentowania firmy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz przygotowywanie kontraktów menadżerskich, umów, opinii prawnych.

Oferujemy bieżącą i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorstw niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Zapewniamy pomoc prawną spółkom prawa handlowego, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom gospodarczym, a także fundacjom i stowarzyszeniom. Obsługa prawna firm w Warszawie, realizowana przez naszą kancelarię, świadczona jest na najwyższym poziomie!

W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

Przedstaw problem do rozwiązania

Każda firma potrzebuje sprawdzonego i zaufanego doradcy. Oferujemy bieżącą pomoc prawną (general corporate) każdego rodzaju przedsiębiorstw.

  Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka jawna przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatnosći i RODO kliknij tutaj.

  Obsługa prawna firm i spółek

  Kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku usług prawnych oferuje usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie:

  1. spółek prawa handlowego tj. spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnych),
  2. indywidualnej (jednoosobowej) działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne,
  3. działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa cywilnego,
  4. fundacji,
  5. działalności prowadzonych w formie stowarzyszeń.

  Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna firm ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie obszary związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności :

  • doradztwo prawne na etapie wyboru najbardziej optymalnej z prawnego praz podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładanie spółek, w tym startupów obejmujące przygotowanie projektów umów spółek (statutów), umów inwestycyjnych oraz dokumentacji związanej z rejestracją spółek oraz reprezentowanie spółek w procesie rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez firmę takie jak umowy z zakresu prawa pracy (wzory umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników), a także wymaganych regulaminów z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO),
  • przygotowywanie kontraktów menadżerskich dla kadry kierowniczej firmy oraz programów bonusowych i lojalnościowych,
  • w przypadku prowadzenia działalności przez Internet przygotowanie regulaminów sprzedaży internetowej,
  • przygotowywanie standardowych (wzorcowych) umów związanych z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą ( np. umowy najmu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane , umowy deweloperskie itp.),
  • doradztwo prawne w procesie pozyskiwania finansowania od instytucji kredytowych,
  • reprezentowanie lub wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentami,
  • opiniowanie zawieranych przez firmę umów, porozumień, ugód oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • przygotowywanie opinii prawnych lub interpretacji obowiązujących przepisów prawa,
  • obsługa prawna statutowych organów spółek takich jak Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników (Walne Zgromadzenie),
  • przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez organy statutowe spółek (uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, zmian umowy spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji),
  • reprezentowanie firmy w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym w związku ze zmianą danych firmy,
  • prowadzenie wstępnej windykacji przedsądowej dłużników,
  • reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych a także przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • doradztwo prawne w procesach związanych z przekształceniem, połączeniem lub podziałem spółki,
  • przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego,
  • doradztwo prawne oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z likwidacją działalności gospodarczej, spółki lub zawieszeniem prowadzanej działalności,

  doradztwo prawne w zakresie sukcesji biznesu.

  Artykuły na temat spółek

  Ostatnio na blogu
  Menu