28 października 2020

Anna Domin

Mieszkam za granicą- czy w związku z tym mogę unieważnić swoją umowę kredytową?

Twoje obecne miejsce zamieszkania nie ogranicza Cię w żaden sposób w pozwaniu banku i uwolnieniu się od nieograniczonego kwotowo kredytu w CHF. Jeśli umowa kredytowa zawierana była w Polsce, a na dzień dzisiejszy twoje miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie prawnika, który będzie reprezentować Twoje interesy w kraju. […]

Twoje obecne miejsce zamieszkania nie ogranicza Cię w żaden sposób w pozwaniu banku i uwolnieniu się od nieograniczonego kwotowo kredytu w CHF.

Jeśli umowa kredytowa zawierana była w Polsce, a na dzień dzisiejszy twoje miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie prawnika, który będzie reprezentować Twoje interesy w kraju. Bardzo istotne jest, żeby kancelaria, która będzie Cię reprezentować posiadała doświadczenie w tego typu sporach. Prócz ilości wygranych spraw i okresu czasu od kiedy kancelaria zajmuje się prowadzeniem konkretnego rodzaju postępowań, równie ważne jest profesjonalne i jasne udzielanie informacji potencjalnym klientom, a najlepszym wskaźnikiem jest doświadczenia. Mając u swego boku doświadczonego mecenasa nie będziesz musiał martwić się o terminy oraz sporządzanie skomplikowanych pism procesowych. Profesjonalny pełnomocnik to nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także komfort i pewność kompetencji w reprezentowaniu Twoich interesów przed sądem.

No dobrze, zawarłem umowę na prowadzenie sprawy z kancelarią – gdzie w takim razie zostanie złożony pozew?

Zacznijmy od tego, że rok 2019 przyniósł nam nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Pojawił się nowy art. 372 § 1 i 2. Po nowelizacji konsument może pozwać bank według następujących reguł:

§ 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego.

Podsumowując, bank można pozwać według miejsca zamieszkania frankowicza, natomiast na ogół pozywamy go zgodnie z siedzibą centrali banku, a więc z reguły będzie to Warszawa (chociaż niektóre banki mają swoją centralę również w innych dużych miastach- np. we Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach).

Czy muszę stawić się osobiście w sądzie na rozprawie?

Oczywiście sąd może przesłuchać powoda w charakterze strony postępowania, co wiąże się z osobistym stawiennictwem na rozprawie.
O terminie rozprawy zostaniemy jednak zawiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niemożności stawiennictwa  na rozprawie możesz zwrócić się o przesłuchanie w urzędzie konsularnym.

Autor: Patrycja Hanasiuk, Aplikant Radcowski, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy.

Jeżeli ten tekst spełnił Twoje oczekiwania i chciałbyś dołączyć do grona naszych subskrybentów – zapraszamy na nasze social media.