Mam kredyt we frankach - co mogę zrobić? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

11 września 2020

Anna Domin

Mam kredyt we frankach – co mogę zrobić?

Co zrobić z kredytem we frankach – to pytanie zadaje sobie wiele osób, które na fali korzystnego kursu franka szwajcarskiego decydowały się na zaciągnięcie zobowiązania w obcej walucie. Obecnie sytuacja osób mających kredyt we frankach nie jest już tak korzystna, jednak istnieje co najmniej kilka rozwiązań, które pozwolą uwolnić się od spłacania pozostałej części zadłużenia. Co z kredytem we frankach można zrobić po jego częściowej spłacie i do kogo zgłosić się po pomoc?

Problemy z kredytami we frankach

Na skutek wahań kursu wysokość rat kredytów we frankach znacząco wzrosła w stosunku do wysokości przewidywanej w momencie zaciągania zobowiązania. Część kredytobiorców bez problemu spłaca wyższe raty, jednak większość z nich wysokość zobowiązania przerasta. Każda osoba, która zaciągnęła kredyt we frankach, którego cena znacznie wzrosła, może domagać się, by był on tańszy. W tym celu warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem, który oferuje doradztwo prawne i pomoc frankowiczom.

Kredyt we frankach – co z nim zrobić i na jakiej podstawie?

Coraz częściej osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach, wygrywają w sądach sprawy przeciwko bankom. Dzieje się tak na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3.10.2019 roku. Trybunał orzekł w nim, że polskie przepisy prawa cywilnego nie mogą zastępować zawartych w umowach kredytowych nieuczciwych zasad dotyczących różnic kursowych. Wyrok zapadł w sprawie jednej z polskich rodzin. Na tej podstawie Polacy, którzy zaciągnęli kredyty we frankach, mogą domagać się:

  • unieważnienia umowy o kredyt,
  • „odfrankowienia kredytu”, czyli uznania za nieważne nieuczciwych zasad waloryzacji zawartych w postanowieniach umowy kredytowej,
  • odzyskania prowizji za przewalutowanie,
  • odzyskania kwoty ubezpieczenia niskiego wkładu.

Jak dowiedzieć się, która droga jest możliwa w konkretnym przypadku i które z rozwiązań daje największe szanse na powodzenie? Najlepiej w tym celu poddać umowę kredytową analizie prawnika, który na podstawie własnego doświadczenia, orzecznictwa polskich sądów i własnej praktyki będzie w stanie doradzić, na jakie roszczenie się zdecydować.

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej następuje zazwyczaj na podstawie nieuczciwych praktyk bankowych – banki samodzielnie i jednostronnie ustalały wysokość kursu franka szwajcarskiego i nie informowały klientów o ryzyku, z którymi wiąże się zaciągnięcie zobowiązania w obcej walucie.

Co z kredytami we frankach dzieje się w przypadku unieważnienia umów? Kredyt jest uznawany za niebyły, ale wówczas kredytobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pozostałego kapitału kredytu. Możliwe jest także, że roszczenie banku o zwrot kapitału ulegnie przedawnieniu, co sprawia, że unieważnienie umowy kredytowej może wiązać się z negatywnymi skutkami dla każdej ze stron i nie zawsze jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla konsumenta. Warto dodać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekając, co będzie się działo dalej z kredytami we frankach zaciągniętymi w Polsce, uznał, że to konsument decyduje, czy unieważnienie umowy jest dla niego korzystne. Zazwyczaj faktycznie tak jest, ponieważ należy zwrócić pierwotną kwotę kredytu. Jeśli zaciągnęliśmy zobowiązanie w wysokości 300 000, tyle samo musimy zwrócić. Zazwyczaj po kilku latach spłacania kapitału i odsetek spłacona jest już cała kwota zobowiązania lub prawie cała, należy tylko dopłacić różnicę, a w naszym posiadaniu pozostaje nieruchomość bez hipoteki.

Korzyści z unieważnienia umowy dla konsumenta

Decydując się, co dalej będzie się działo z kredytami we frankach, warto wziąć pod uwagę korzyści, które wiążą się z unieważnieniem umowy. Wśród nich warto wyróżnić:

  • uwolnienie się od zobowiązania, które przekracza pierwotną wysokość kredytu,
  • zdjęcie hipoteki z nieruchomości finansowanej kredytem,
  • spłata zobowiązania w pierwotnej wysokości (jeśli kwota kredytu wynosiła 200 000 kapitału + odsetki, musisz spłacić jedynie zobowiązanie do 200 000).

Odfrankowienie kredytu

Nie zawsze unieważnienie umowy frankowej jest najkorzystniejsze. Część kredytobiorców wybiera odfrankowienie kredytu, które polega na uznaniu za nieważne postanowień dotyczących indeksacji. Wówczas kredyt staje się kredytem złotówkowym, oprocentowanym korzystnie na postawie referencyjnej wysokości oprocentowania LIBOR. Ponieważ bank we wcześniejszych latach pobierał wyższe raty, niż powinien, nowa wysokość rat będzie mniejsza co najmniej o 1/3, a nawet o połowę.

Co zrobić z kredytem we frankach – czy warto podjąć działania zastępcze?

Nie wiesz, co dalej z kredytami we frankach, ale obawiasz się procesu sądowego? Część kredytobiorców decyduje się na pewnego rodzaju ugody z bankiem i podpisanie aneksów do umów kredytowych, obejmujących:

  • wydłużenie okresu kredytowania,
  • restrukturyzację kredytu.

Niestety, banki rzadko idą na ustępstwa, a co więcej, mogą zawrzeć w aneksie do umowy postanowienia, które będą dla konsumenta niekorzystne. Uwolnienie się od kredytu w obcej walucie na drodze sądowej – poprzez uznanie umowy za nieważną czy też zmianę kredytu na złotówkowego jest znacznie skuteczniejsze.

Co dalej z kredytem frankowym? Poddaj swoją umowę analizie prawnika

Umowy kredytowe we frankach były zawierane w różnym czasie i przez rozmaite bani, dlatego każda umowa wymaga indywidualnej analizy przez doświadczonego prawnika. Na jej podstawie możliwa jest ocena, czy warto wnosić pozew do sądu przeciwko bankowi i o co wnosić. Nie można zapominać, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację frankowiczów – stanowi jedynie podstawę do wnoszenia roszczeń przeciwko bankom w sprawach przed polskimi sądami. Jeśli chcesz uwolnić się od kredytu frankowego poprzez unieważnienie umowy lub zmianę sposobu oprocentowania, zapraszamy do kontaktu. Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna oferuje kompleksową pomoc prawną dla konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt we frankach, która obejmuje analizę umowy kredytowej, a także skonstruowanie i wniesienie pozwu w imieniu klienta. Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy, minimalizujemy ryzyko i zwiększamy szansę na odzyskanie pieniędzy od banku. Zapraszamy do kontaktu.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.