Książka autorstwa mecenas Iwony Rzucidło - naszego Eksperta już w sprzedaży! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

27 kwietnia 2020

Anna Domin

Książka autorstwa mecenas Iwony Rzucidło – naszego Eksperta już w sprzedaży!

Pragniemy zaprezentować Państwu książkę autorstwa naszej kancelaryjnej koleżanki – mecenas Iwony Rzucidło. Pani mecenas jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz radcą prawnym w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Od wielu lat zajmuje się problematyką uzasadniania orzeczeń sądowych i innych decyzji stosowania prawa. Publikacja przedstawia zagadnienie formułowania motywów stojących za […]

Pragniemy zaprezentować Państwu książkę autorstwa naszej kancelaryjnej koleżanki – mecenas Iwony Rzucidło.
Pani mecenas jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz radcą prawnym w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Od wielu lat zajmuje się problematyką uzasadniania orzeczeń sądowych i innych decyzji stosowania prawa.
Publikacja przedstawia zagadnienie formułowania motywów stojących za decyzjami stosowania prawa przez sądy. Ukazano w niej uzasadnienie sądowe oraz zjawisko uzasadniania w procesie stosowania prawa.

Problematykę tę omówiono, łącząc dwie perspektywy – naukową (w szczególności teorii prawa) i sądową (orzecznictwa sądowego w zakresie uzasadnień orzeczeń). Przedstawiono kompleksową teoretyczną
koncepcję uzasadnień oraz to, jak poszczególne aspekty tego zagadnienia są postrzegane w judykaturze: w jaki sposób sądy rozumieją uzasadnienie, czy występują rozbieżności, na jakie elementy uzasadnienia sądy kładą szczególny nacisk.

Na tej podstawie sformułowano diagnozę sądowego i naukowego sposobu postrzegania tej kwestii oraz wskazano konsekwencje z niego wynikające – dla samych sądów, stron postępowania, przedstawicieli
zawodów prawniczych i budowania kultury prawnej, ale także dla nauki prawa i innych nauk.

?? Mecenas Rzucidło przygotowała dla Państwa „Poradnik uwalniania od kredytu w CHF”, który wkrótce pozyskać będzie można mailowo. Chcesz odebrać swój egzemplarz pdf? Zapraszamy do kontaktu  [email protected] 
Zachęcamy do lektury książki mecenas Rzucidło oraz do korzystania z usług naszej Kancelarii, której szeregi wypełnia zespół wybitnych Ekspertów.
 
?? Link do książki mecenas Iwony Rzucidło: KSIĄŻKA