Kredyt frankowy. Czy warto z bankiem iść na ugodę? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

9 lutego 2021

Stanisław Rachelski

Kredyt frankowy. Czy warto z bankiem iść na ugodę?

Propozycja ugody KNF to kolejna próba ograniczenia odpowiedzialności banków za wprowadzenie na rynek bardzo niebezpiecznego, nieuczciwego produktu w postaci kredytu frankowego. Autorem propozycji ugód z frankowiczami jest dr hab. Jacek Jastrzębski – Szef KNF, który był głównym prawnikiem banku PKO BP. PKO BP ma największy portfel kredytów mieszkaniowych CHF. Pod koniec III kwartału 2020 r. […]

Propozycja ugody KNF to kolejna próba ograniczenia odpowiedzialności banków za wprowadzenie na rynek bardzo niebezpiecznego, nieuczciwego produktu w postaci kredytu frankowego.

Autorem propozycji ugód z frankowiczami jest dr hab. Jacek Jastrzębski – Szef KNF, który był głównym prawnikiem banku PKO BP.
PKO BP ma największy portfel kredytów mieszkaniowych CHF. Pod koniec III kwartału 2020 r. jego wartość przekroczyła 20 mld zł. Pod koniec września 3,8 % umów banku o kredyty w CHF objętych było sporem z klientami.

Do propozycji ugód należy podchodzić z dużą ostrożnością.

Jeśli przyjrzeć się statystykom za 2020 rok to ponad 95 % wyroków jest korzystnych dla kredytobiorców. Umowy z bankami są unieważniane lub uznane za zawarte w złotówkach – odfrankowienie. Tylko w ok. 5% sądu oddalają powództwo konsumentów uznając je za uczciwe lub dalej należy je spłacać, przy indeksacji kursem średnim NBP. Takie rozstrzygnięcia wynikają głównie z faktu, że sąd uznał, iż kredytobiorca zaciągnął kredyt na działalność gospodarczą. Sąd uznał, ze kredytobiorca  nie był konsumentem i w związku z tym nie mógł powoływać się na przepisy chroniące konsumentów.

KNF proponuje, aby kredyt frankowy zmienić na kredyt złotówkowy usuwając powiązanie z kursem waluty obcej. W takiej sytuacji będzie miało zastosowanie wyższe oprocentowanie i wszelkie należności mają być przeliczone z mocą wsteczną od dnia zawarcia kredytu. Należy się zastanowić, co może się wydarzyć po podpisaniu ugody. Złotówkowe kredyty obecnie mają bardzo niski WIBOR. Tak niski WIBOR jest mało prawdopodobne aby utrzymał się przez kolejna 10-15 lat. Z pewnością w przyszłości raty kredytu znacznie wzrosną co znów może spowodować wpadnięcie frankowiczów w kolejna pułapkę – w tym przypadku wysokiego oprocentowania kredytów.

Jeśli pojawi się propozycja ugody z bankiem to zawsze będzie to indywidualna propozycja banku dla frankowicza. Każdy frankowicz ma inna sytuacje osobistą, inaczej spłacał kredyt czasami nadpłacał lub miał zawieszenie w jego spłacie.

Każdą propozycję ugody należy porównać. Porównać korzyść w przypadku kiedy kredyt będzie uznany za nieważny lub uznany za zawarty w złotówkach oraz przeanalizować warunki ugody.
Porównanie rozliczenia z bankiem najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii. Również wiedza specjalistyczna będzie potrzebna w przypadku negocjacji i podpisania ugody z bankiem.

Jedyną zaletą ugody wg propozycji KNF może być eliminację ryzyka kursowego oraz nieznaczne obniżenie salda zadłużenia kredytobiorcy. Jednak przy analizie korzyści należy mieć na uwadze ryzyko wzrostu WIBOR przy kredytach w PLN.

Jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, o ile nie najważniejsza. Proszę pamiętać, że wszelkie ugody i propozycje od Banków będą dotyczyły tylko tych Frankowiczów, którzy poszli do sądów i rozpoczęli walkę o

 

Autor: Stanisław Rachelski, Radca prawny, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy.

Bezpłatna analiza – wyślij do nas skany swojej umowy na: [email protected]