Kolejna wygrana tym razem przeciwko mBank S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

22 kwietnia 2021

Anna Domin

Kolejna wygrana tym razem przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego. Dla naszego klienta zasądził od mBank S.A.  kwotę 281.499,05 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2020 roku do […]

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku w Warszawie na rozprawie
sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego. Dla naszego klienta zasądził od mBank S.A.  kwotę 281.499,05 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2020 roku do dnia zapłaty.
Ustalił, przy zachowaniu zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów, iż klient wygrał proces w 94%, zaś mBank S.A.  w 6%, szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawiając referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia.