Kolejna wygrana przeciwko Santander Bank Polska - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

2 lutego 2022

Anna Domin

Kolejna wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2022 roku w Warszawiesprawy  przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa między naszym klientem a Bankiem Santander  Polska Spółką Akcyjną w Warszawie nie istnieje.Tym samym zasądził od pozwanego  Santander Bank Polska  na rzecz powódki kwotę […]

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2022 roku w Warszawie
sprawy  przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa między naszym klientem a Bankiem Santander  Polska Spółką Akcyjną w Warszawie nie istnieje.Tym samym zasądził od pozwanego  Santander Bank Polska  na rzecz powódki kwotę 157.131,52 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2021 roku do dnia zapłaty, Zasądził również od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki kwotę 37.213,62 CHF (trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście franków szwajcarskich sześćdziesiąt dwa centymy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2021 roku do dnia zapłaty.