24 stycznia 2022

Anna Domin

Kolejna wygrana przeciwko Millennium Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił  że  umowa kredytu z dnia 2007 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie jest nieważna w całości. Ponadto […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa  przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił  że  umowa kredytu z dnia 2007 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie jest nieważna w całości. Ponadto zasądził  od Bank Millennium S.A. na rzecz klienta łącznie kwotę 704 482,67 zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty.