29 października 2021

Anna Domin

Kolejna wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2021 r. w Warszawie, na rozprawiesprawy z  przeciwko mBank S.A z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził  od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów 257 672,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2021 r. w Warszawie, na rozprawie
sprawy z  przeciwko mBank S.A z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził  od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów 257 672,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 239 466,24 zł od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty, a także odesetki od kwoty 18 206,51 zł od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty oraz  16 264,48 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty. Sąd zasądził dodatkowo od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz klientów łącznie kwotę 11 817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.