5 maja 2023

Stanisław Rachelski

Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.?

Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.? Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył 28 kwietnia 2028 r. wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A. Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank S.A (GN) powinni zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości banku. Ogłoszenie upadłości banku może nastąpić w ciągu kilku miesięcy. […]

Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył 28 kwietnia 2028 r. wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A. Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank S.A (GN) powinni zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości banku. Ogłoszenie upadłości banku może nastąpić w ciągu kilku miesięcy.

Zgłoszenie wierzytelności dotyczy również osób, które wytoczyły powództwo przeciw GN. Również osoby, które jeszcze nie pozwały bank też powinny się przygotować, aby bronić się przed bankiem o zwrot należności wypłaconego kapitału z wszelkimi dodatkowymi opłatami. Roszczenia wobec banku mogą okazać się nie do wyegzekwowania. Natomiast bank w upadłości będzie mógł ściągnąć należności od wypłaconego kredytu.

Jak się przed tym bronić?

Należy zastosować tzw. potrącenie (kompensacja).

Od czego zacząć?
Wierzytelność będzie musiała być zgłoszona w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużenia. Termin zgłoszenia wierzytelności wynosi 30 dni i  biegnie od dnia ogłoszenia upadłości banku. Potrącenie wierzytelności można dokonać w momencie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości banku.

Co należy zrobić?

  •  zebrać dowody na wysokość kwot zapłaconych bankowi – od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania potrącenia; sporządzić plik w excelu; wysokość spłat można ustalić na podstawie zaświadczenia z banku czy potwierdzenie przelewów.
  • dowody wpłaty załączyć do pliku;
  • skierować do banku wezwanie do zapłaty kwotę wynikającą z pliku;
  • złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności PLN i CHF/USD/EURO/JPY;
  • wybrać dobrą kancelarię do reprezentowania w procesie upadłości i podpisać stosowne pełnomocnictwa;
  • przygotować pełną dokumentację – zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym i obowiązkowo zgłosić zarzut potrącenia;

Procedura związana z postępowaniem upadłościowym jest bardzo skomplikowana i dlatego wymaga pomocy prawnej doświadczonego prawnika.

autor: Radca Prawny Stanisław Rachelski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1987 roku, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Zwolennik polubownego rozwiązywania sporów. Doświadczony negocjator i mediator. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.