Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.?

Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył 28 kwietnia 2028 r. wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A. Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank S.A (GN) powinni zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości banku. Ogłoszenie upadłości banku może nastąpić w ciągu kilku miesięcy.

Zgłoszenie wierzytelności dotyczy również osób, które wytoczyły powództwo przeciw GN. Również osoby, które jeszcze nie pozwały bank też powinny się przygotować, aby bronić się przed bankiem o zwrot należności wypłaconego kapitału z wszelkimi dodatkowymi opłatami. Roszczenia wobec banku mogą okazać się nie do wyegzekwowania. Natomiast bank w upadłości będzie mógł ściągnąć należności od wypłaconego kredytu.

Jak się przed tym bronić?

Należy zastosować tzw. potrącenie (kompensacja).

Od czego zacząć?
Wierzytelność będzie musiała być zgłoszona w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużenia. Termin zgłoszenia wierzytelności wynosi 30 dni i  biegnie od dnia ogłoszenia upadłości banku. Potrącenie wierzytelności można dokonać w momencie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości banku.

Co należy zrobić?

  •  zebrać dowody na wysokość kwot zapłaconych bankowi – od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania potrącenia; sporządzić plik w excelu; wysokość spłat można ustalić na podstawie zaświadczenia z banku czy potwierdzenie przelewów.
  • dowody wpłaty załączyć do pliku;
  • skierować do banku wezwanie do zapłaty kwotę wynikającą z pliku;
  • złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności PLN i CHF/USD/EURO/JPY;
  • wybrać dobrą kancelarię do reprezentowania w procesie upadłości i podpisać stosowne pełnomocnictwa;
  • przygotować pełną dokumentację – zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym i obowiązkowo zgłosić zarzut potrącenia;

Procedura związana z postępowaniem upadłościowym jest bardzo skomplikowana i dlatego wymaga pomocy prawnej doświadczonego prawnika.

autor: Radca Prawny Stanisław Rachelski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1987 roku, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Zwolennik polubownego rozwiązywania sporów. Doświadczony negocjator i mediator. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Pekao S.A.
Menu