Jak długo zatem trzeba czekać na prawomocny wyrok w Warszawie? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

3 lutego 2023

Adrian Nowicki

Jak długo zatem trzeba czekać na prawomocny wyrok w Warszawie?

Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości już od kilku lat potwierdzają, że sądy są zalewane sprawami kredytów frankowych. Z ich rozpatrywaniem, z uwagi na wysokość dochodzonych roszczeń, zmierzyć się muszą przede wszystkim sądy okręgowe. Brak systemowego rozwiązania problemu w postaci ustawy przywracającej równość stron umowy kredytu frankowego czy niesatysfakcjonujące propozycje ugodowe kreowane przez banki doprowadziły do sytuacji, gdy […]

Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości już od kilku lat potwierdzają, że sądy są zalewane sprawami kredytów frankowych. Z ich rozpatrywaniem, z uwagi na wysokość dochodzonych roszczeń, zmierzyć się muszą przede wszystkim sądy okręgowe. Brak systemowego rozwiązania problemu w postaci ustawy przywracającej równość stron umowy kredytu frankowego czy niesatysfakcjonujące propozycje ugodowe kreowane przez banki doprowadziły do sytuacji, gdy jedynym realnym sposobem na rozwiązanie problemu frankowego jest proces sądowy.

Z tego też względu w Sądzie Okręgowym w Warszawie w 2021 roku utworzony został specjalny wydział, w którym sędziowie zajmują się wyłącznie orzekaniem w sprawach z kredytów frankowych. Takie rozwiązanie zdecydowanie przyspieszyło rozpatrywanie spraw, jednak wielu kredytobiorców dalej zwleka z wytoczeniem powództwa obawiając się właśnie długotrwałego procesu z bankiem.
Czy to faktycznie jest się czego obawiać? W jakim czasie można uzyskać prawomocny wyrok w Warszawie?

Niemal połowa wszystkich pozwów związanych z kredytami frankowymi wpływa do sądów warszawskich. Z czego to wynika?

Wytłumaczeń jest kilka. Po pierwsze, co najważniejsze, właściwość miejscowa sądu w sprawach frankowych może być ustalona dwojako – albo według miejsca zamieszkania kredytobiorcy, albo według miejsca siedziby banku, a to właśnie w Warszawie swoje siedziby ma znaczna większość banków, które udzielały kredytów frankowych. Po drugie, co już było wspomniane, w Sądzie Okręgowym w Warszawie działa wyspecjalizowany wydział, w którym sędziowie wiedzą, jak sprawnie poprowadzić przewód sądowy w sprawie kredytu frankowego. Po trzecie warszawskie sądy są znane z ugruntowanej prokonsumenckiej linii orzeczniczej.

Jak długo zatem trzeba czekać na prawomocny wyrok w Warszawie?

Odpowiedź jest, jak pewnie łatwo się domyślić, złożona. Proces sądowy rządzi się swoimi prawami i dlatego nie sposób wskazać z pewną stanowczością, ile taka sprawa potrwa. Na długość składają się przede wszystkim:
• doświadczenie i sposób organizacji pracy sędziego referenta;
• wielkość referatu sędziego referenta – to ile na raz spraw pozostaje do rozstrzygnięcia przez sędziego, który będzie prowadził naszą sprawę;
• klarowna sytuacja kredytobiorcy – ustalenie statusu konsumenta i okoliczności zawarcia umowy;
• profesjonalizm, doświadczenie i umiejętność sprawnego prowadzenia sprawy profesjonalnego pełnomocnika;
• zaangażowanie pełnomocnika banku.

Jak wskazują statystyki w ostatnim czasie około 98% wszystkich spraw frankowych kończy się najkorzystniejszym dla frankowiczów rozstrzygnięciem – nieważnością umowy. Jak długo trzeba czekać na taki wyrok w Warszawie?
Na uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia zazwyczaj trzeba czekać średnio do 3 lat, chociaż coraz częściej w naszej kancelarii zdarzają się prawomocne wyroki, które zapadają nawet w mniej niż 2 lata.

Bezumowne korzystanie z kapitału

 

Poniżej przykładowe wyroki z sądów warszawskich, które eksperci z Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna uzyskali dla swoich klientów.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę z mBankiem w zaledwie 19 miesięcy!

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt XXVIII C 3671/21 uznał umowę za nieważna. Roszczenie główne z pozwu zostało zasądzone w całości z wyjątkiem składek za ubezpieczenie od nieruchomości. Kredytobiorca został uwolniony od zapłaty w przyszłości rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1 612 947,57 PLN (kwota wyliczona na dzień składania pozwu). Warto w tym miejscu podkreślić, że wyrok I instancji zapadł po 7 miesiącach trwania postępowania, wyrok II instancji zapadł po 12 miesiącach od wpływu sprawy do Sądu II instancji. Dodatkowo sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda aż 83 426,87 zł samych odsetek. Sprawę prowadził Mecenas Mikołaj Mak wraz z zespołem.

Prawomocny wyrok uznający umowę z mBankiem za nieważną!

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt XXV C 824/20 uznał umowę za nieważną. Pozew został złożony do sądu w marcu 2020 roku, wyrok w I instancji zapadł w czerwcu 2021 roku, a prawomocne rozstrzygnięcie po 12 miesiącach od pierwszego wyroku w sprawie. Nasza klientka została uwolniona od kredytu frankowego w nieco ponad 2 lata.

 

Autor tekstu: Adrian Nowicki, Aplikant adwokacki.  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej oraz prawa bankowego, w szczególności w sprawach dotyczących problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.