26 kwietnia 2024

Stanisław Rachelski

Frankowicze, nadszedł Wasz czas! Uchwała Sądu Najwyższego otwiera drzwi do zwycięstwa – to idealny moment, aby dochodzić swoich praw w sądzie!

Uchwała Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku dotycząca kredytów frankowych jest bardzo korzystna i stanowi istotny punkt odniesienia dla tysięcy kredytobiorców oraz instytucji finansowych w Polsce. Oto kluczowe aspekty i ich implikacje prawne: Ogólnie rzecz biorąc, uchwała ta jest korzystna dla kredytobiorców, ponieważ potwierdza ochronę ich interesów w świetle niedozwolonych klauzul i wątpliwości dotyczących legalności […]

Uchwała Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku dotycząca kredytów frankowych jest bardzo korzystna i stanowi istotny punkt odniesienia dla tysięcy kredytobiorców oraz instytucji finansowych w Polsce.

Oto kluczowe aspekty i ich implikacje prawne:

Uchwała Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku.
  • Unieważnienie klauzul walutowych: Uchwała stwierdza, że jeżeli postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej jest niedozwolone, to nie może być ono zastąpione innym sposobem określenia kursu wynikającym z przepisów prawa lub zwyczajów. To oznacza, że banki nie mogą arbitralnie decydować o alternatywnym kursie waluty, co stawia kredytobiorców w bardziej korzystnej sytuacji prawnie.
  • Skutki nieważności umowy: Sąd Najwyższy wskazuje, że jeśli nie można ustalić wiążącego kursu waluty obcej, to cała umowa kredytu staje się niewiążąca. Oznacza to, że umowy kredytowe frankowe mogą być traktowane jako całkowicie nieważne, co rodzi pytania o dalsze losy już wypłaconych środków i prowadzonych spłat.
  • Roszczenia o zwrot świadczeń: W przypadku, gdy bank wypłacił kredytobiorcy środki na podstawie nieważnej umowy, powstają roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia z obu stron. To istotny punkt dla kredytobiorców, którzy mogą być zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków, ale równocześnie mogą mieć prawo do żądania zwrotu dokonanych spłat.
  • Przedawnienie roszczeń banku: Uchwała wyjaśnia, że termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od dnia, w którym kredytobiorca zakwestionował związanie postanowieniami umowy. To daje kredytobiorcom jasny punkt odniesienia, od kiedy mogą liczyć terminy przedawnienia.
  • Brak odsetek i wynagrodzenia: Jeśli umowa jest niewiążąca, nie ma podstawy prawnej do żądania odsetek lub innego wynagrodzenia za korzystanie z pieniędzy w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili jego zwrotu. To znacząco ogranicza dodatkowe obciążenia finansowe dla kredytobiorców

Ogólnie rzecz biorąc, uchwała ta jest korzystna dla kredytobiorców, ponieważ potwierdza ochronę ich interesów w świetle niedozwolonych klauzul i wątpliwości dotyczących legalności umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jednakże, dla sektora bankowego, uchwała ta może oznaczać konieczność reorganizacji dotychczasowej praktyki i potencjalne straty finansowe związane z koniecznością zwrotu środków.

Autor tekstu: Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny Stanisław Rachelski. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego.