Czy Klienci Getin Noble Banku mogą liczyć na ugody? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

26 października 2022

Adrian Nowicki

Czy Klienci Getin Noble Banku mogą liczyć na ugody?

Już prawie miesiąc temu Bankowy Fundusz Gwarancyjny zakomunikował, że w stosunku do Getin Noble Banku wszczęto procedurę przymusowej restrukturyzacji. W tym momencie było jasne, że w niektórych sytuacjach proces z bankiem może być utrudniony, chociaż nie niemożliwy. W stosunku do podmiotu restrukturyzowanego, zgodnie ze specjalną ustawą, nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego. Rozwiązaniem dla […]

Już prawie miesiąc temu Bankowy Fundusz Gwarancyjny zakomunikował, że w stosunku do Getin Noble Banku wszczęto procedurę przymusowej restrukturyzacji. W tym momencie było jasne, że w niektórych sytuacjach proces z bankiem może być utrudniony, chociaż nie niemożliwy. W stosunku do podmiotu restrukturyzowanego, zgodnie ze specjalną ustawą, nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego.

Rozwiązaniem dla części kredytobiorców, wydawać by się mogło, będzie zawarcie ugody z restrukturyzowanym bankiem. Czy jest to realna perspektywa?

Niestety nie. Potwierdził to prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Według niego program ugód frankowiczów z bankiem nie jest możliwy. „Celem przymusowej restrukturyzacji jest ochrona masy upadłościowej, bo z niej odzyskujemy w przyszłości środki publiczne zaangażowane w proces resolution. Każda ugoda powodowałaby jej uszczuplenie, czyli zmniejszałaby możliwość zaspokojenia się wierzycieli z masy upadłościowej. Nam wręcz nie wolno tego robić. Pierwszy w kolejce do zaspokojenia jest BFG.

Nasze roszczenie to 6,5 mld zł, bo tyle środków publicznych zostało zaangażowane w resolution Getin Noble Banku”. Taki pogląd BFG sprawia, że szczególnie poszkodowani mogą być kredytobiorcy, którzy w znacznym stopniu nadpłacili wypłacony przez bank kapitał. Odzyskanie nadpłaty, w odniesieniu do słów prezesa BFG o pierwszeństwie do zaspokojenia BFG, może okazać się przynajmniej bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. Zapewnienie profesjonalnej opieki prawnej w takiej sytuacji będzie dużą przewagą pozostałych frankowiczów.

Piotr Tomaszewski przekazał także, że do sądu wpłynęło około 10 tysięcy skarg na decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji GNB. Z tego około 70% pochodzi od frankowiczów, którzy w ten sposób starają się podważyć wydaną decyzję i zabezpieczyć swoje interesy. Zgodnie z przepisami każdy, kto wykazał swój interes prawny, mógł w ciągu 7 dni od wydania decyzji zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Pierwszym etapem rozpatrywania skarg będzie badanie właśnie przywołanego interesu prawnego przez sąd, dopiero w następnej kolejności sąd zbada skargę merytorycznie.

Część portfela Getin Noble Banku, która przynosi zyski, została wydzielona do nowego podmiotu pomostowego, który został utworzony przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych (podmiot stworzony przez 8 banków komercyjnych działających w Polsce). T

a część banku niedługo zacznie funkcjonować pod nową nazwą – VeloBank. Niestety nie znalazło się w nim miejsce dla portfela kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Chodzi zarówno o kredyty konsumenckie i kredyty związane z działalnością gospodarczą. Toksyczne umowy zostały w starym podmiocie, który de facto został pozbawiony możliwości zarabiania i spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków uzyskiwanych przez frankowiczów. To wszystko z uwagi na wspomniane słowa prezesa BFG – fundusz ma być pierwszy w kolejce do zaspokojenia swoich roszczeń w kwocie 6,5 miliarda złotych.

Autor tekstu: Adrian Nowicki, Aplikant adwokacki, Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej oraz prawa bankowego, w szczególności w sprawach dotyczących problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.