Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 19 listopada 2021 roku, sygn. akt XXVIII C 1017/21 uznał umowę za nieważną. Dzięki takiej decyzji nasi klienci zostali uwolnieni od toksycznego kredytu frankowego.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP.
Menu