Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2023 r. w Gdańsku sprawy przeciwko Bankowi BPH spółce akcyjnej w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 13 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 963/16 oddalił apelację i tym samym uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.

Wyrok jest prawomocny.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Bank
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A,
Menu