Wygrana z Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko pozwanemu Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustalił, że umowa między naszą klientką a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 45.384,17 zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 marca 2022 roku do dnia zapłaty.

wyrok z Bnakiem sANTANDER

Poprzedni wpis
Kredyt frankowy a zarzut zatrzymania – jak według Banku mieć jabłko i zjeść jabłko.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bank BPH
Menu