Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną. Zasądza od mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz naszych klientów kwoty po 188.612,87 złotych  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium
Następny wpis
Wygrany wyrok z Bankiem Pekao
Menu