Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną.  Zasądził od mBank S.A. łącznie na rzecz naszych klientów kwoty:
– 77.401,55 zł oraz
– 20.172,97 CHF
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia zapłaty;
wyrok mBank

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Menu