Wygrana z Bankiem Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska ustalił , że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu na cele mieszkaniowe  nie istnieje, a zatem umowa jest nieważna.
Zasądził od Santander Bank Polska na rzecz klientów kwotę 239.478,53 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 maja 2022 roku do dnia zapłaty.
wyrok z Santander

Poprzedni wpis
Kolejny wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu