Wygrana z Bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie ustalił, że umowa między naszym klientem a Bankiem jest nieważna. Jest to wyrok wstępny przesądzający zasadność powództwa co do zasady.

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Menu