Wygrana z bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami z Bankiem jest nieważna. Zasądził od Banku Millennium S.A.  łącznie na rzecz klientów kwotę 26.927,54  złotych oraz 41.456,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 marca 2023 r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Bank
Menu