Wygrana z Bankiem mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF jest nieważna w całości. Tym samym nasz klient uwolnił się od toksycznego kredytu. Ponadto sąd zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego klienta kwotę 101.980,14  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 października 2022 roku do dnia zapłaty.
wyrok z bankiem mBank

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Menu