Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku uznał umowę między naszymi klientami z Bankiem za nieważną. Zasądził  od pozwanego na rzecz powoda kwotę 231.597,27 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 października 2021 roku do dnia zapłaty. Wyrok zapadł po niespełna 2 latach i 1 miesiącu od dnia złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Wygrany wyrok z Bankiem Pekao
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu