Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa  przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku
ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powódki kwotę 152.561,23 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
– od kwoty 140.016,53 zł od dnia 18 września 2018 r. do dnia zapłaty;
– od kwoty 12.544,70 zł od dnia 19 maja 2022 r. do dnia zapłaty.

wyrok BPH

 

Poprzedni wpis
Frankowicze w sądzie. Czy faktycznie jest się czego obawiać przed pójściem do sądu?
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z BNP Paribas Bank Polska
Menu