1 stycznia 1970

Anna Domin

Wygrana z Bankiem BPH S.A.