Wygrana z Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna
 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny pomiędzy naszymi klientami, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna.

Zasądził następujące kwoty:
– kwotę 86.951,12 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
– kwotę 17.390,22 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
– kwotę 17.390,22 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
– kwotę 17.390,22 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
– kwotę 17.390,22 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
– kwotę 17.390,22 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;

Kosztami postępowania w sprawie obciąża w całości pozwanego Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

wyrok

Poprzedni wpis
Ugoda z bankiem – czy to korzystne rozwiązanie?
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Menu