Wniosek o zwieszenie spłat kredytu frankowego? Czy sąd może wstrzymać spłatę kredytu frankowego? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

21 maja 2020

Michał Tomasiak

Wniosek o zwieszenie spłat kredytu frankowego? Czy sąd może wstrzymać spłatę kredytu frankowego?

Osoby dochodzące swoich praw w sądzie przeciwko bankom w sprawach dotyczących kredytów frankowych zastanawiają się, czy możliwe jest zawieszenie spłat kredytu skoro istnieje duże prawdopodobieństwo, że w toku procesu sąd uzna taką umowę za nieważną. Prawo przewiduje możliwość sądowego zawieszenia spłaty kredytu frankowego w trybie postępowania zabezpieczającego. Postępowanie zabezpieczające jak sama nazwa wskazuje ma za […]

Osoby dochodzące swoich praw w sądzie przeciwko bankom w sprawach dotyczących kredytów frankowych zastanawiają się, czy możliwe jest zawieszenie spłat kredytu skoro istnieje duże prawdopodobieństwo, że w toku procesu sąd uzna taką umowę za nieważną.

Prawo przewiduje możliwość sądowego zawieszenia spłaty kredytu frankowego w trybie postępowania zabezpieczającego. Postępowanie zabezpieczające jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie zabezpieczyć dochodzone roszczenie. W sprawach kredytów frankowych najbardziej oczywistą formą zabezpieczenia roszczenia jest uzyskanie sądowego postanowienia o wstrzymaniu obowiązku spłacania kredytu na czas trwania sprawy sądowej.

Zagadnienie wyjaśnia nasz ekspert: radca prawny Michał Tomasiak.

Co do zasady sądy cywilne bardzo rzadko uwzględniają wnioski o zabezpieczenie. Dotyczy to nie tylko w spraw frankowych, ale i wszystkich spraw cywilnych. Nie istnieje gwarancja, że w konkretnej sprawie taki wniosek zostanie z pewnością uwzględniony.

Szanse uzyskania tego typu zabezpieczenia wydają się rosnąć w ostatnim czasie w sprawach roszczeń o unieważnienie, czy odfrankowienie umowy kredytowej. Dotyczy to w szczególności tych spraw, w których kredytobiorca zapłacił bankowi więcej niż pierwotnie otrzymał. Drugim czynnikiem zwiększającym szansę na uzyskanie zabezpieczenia jest status banku. Jeżeli bank nie daje gwarancji wypłacalności szanse na wstrzymanie spłat kredytu rosną. 

Sądy coraz śmielej udzielają zabezpieczenia w sprawach frankowych. Wstrzymanie spłat rat kredytu dotyczy właśnie tych spraw, w których kapitał został już przez kredytobiorcę „przepłacony”, i w tam gdzie bank nie daje gwarancji wypłacalności po korzystnym dla kredytobiorcy wyroku sądu.

Wystarczy wymienić postanowienia sądowe o wstrzymaniu płatności rat, tj.:

  • Postanowienie Sąd Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6.05.2020 w sprawie XII C 988/19;
  • Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 5.05.2020 w sprawie V C 59/20;
  • Postanowienie Sąd Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.01.2020 w sprawie XVIII C 2186/19;
  • Postanowienie Sąd Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27.04.2020 w sprawie XII C 293/20;
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.08.2019 r. w sprawie XXV C 355/18,
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2019 w sprawie XXV C 1215/18,
  • Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.04.2020 r. w sprawie XII C 174/20
  • Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.04.2020 r. w sprawie  XII C 592/18.

Wyżej wymienione wyroki są nieprawomocne co oznacza, że banki mogą je kwestionować w sądzie wyższej instancji. Ostatnio głośno było o prawomocnym postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie VI ACz 1137/19, który utrzymał zabezpieczenia wydane przez sąd pierwszej instancji. Oznacza, to że takiego zabezpieczenia bank już w tym postępowaniu kwestionować nie może.

Dlaczego sądy udzielają zabezpieczeń?

W wyżej wymienionych sprawach sądy zaznaczają, że wysoki stopień prawdopodobieństwa roszczenia (unieważnienie umowy kredytu) w połączeniu z okolicznościami dotyczącymi banku, w tym możliwej skali roszczeń powstałych na tle sporów dotyczących podobnych umów kredytu nakazuje przyjęcie, że brak zabezpieczenia poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania, tj. odzyskanie nadpłaconych przez kredytobiorcę kwot tytułem nieważnej umowy kredytu. Spełnienie świadczeń, które nie mają oparcia w umowie kredytu doprowadzi do niezasadnego obciążenia kredytobiorcy i bezpodstawnego wzbogacenia banku, bezzasadnie zwiększając skalę rozliczeń koniecznych w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Sądy zauważają, że w takim wypadku kredytobiorcy dokonując dalszych spłat przekażą bankowi dalsze nienależne kwoty, a w niektórych sprawach mogą to być nawet setki tysięcy złotych. Tym samym sądy zauważają, że dalsze wykonywanie umowy kredytu może powiększyć spłaty – powiększa szkodę w majątku kredytobiorcy. 

Zasadność i celowość wniosku o zabezpieczenia powinna być w każdym wypadku oceniana indywidualnie po konsultacji z profesjonalistą.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami lub umów video wizytę już dziś: 609353353