Umowa Inwestycyjna, jak ją przygotować? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

20 listopada 2017

Anna Domin

Umowa Inwestycyjna, jak ją przygotować?

Co to jest umowa inwestycyjna? Definicja

Umowa Inwestycyjna – to porozumienie pomiędzy obecnymi wspólnikami a przystępującym do spółki inwestorem, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki.

Dobra Umowa Inwestycyjna ma na celu zabezpieczenie osoby finansującej pomysł, ale również pomysłodawcę. Umowa ma być więc równoważnikiem zabezpieczającym i podmiot finansujący, i pomysłodawcę.

Jaki jest jej cel umowy inwestycyjnej?

Ma ona uporządkować oraz nadać ramy prawne dla przebiegu inwestycji. Jej zadaniem jest określić:

 • cele,
 • prawa i
 • obowiązki stron.

Co to jest term sheet i dlaczego warto go podpisać?

Term Sheet to dokument, który jest zbiorem ustaleń między inwestorem a obecnymi wspólnikami. Zawiera on zestawienie głównych warunków umowy inwestycyjnej. Zaleca się podpisanie term-sheet’u, który uwzględni podstawowe wytyczne umowy inwestycyjnej, a przede wszystkim zostaną w nim określone poszczególne etapy inwestycji.

Elementy jakie powinna zawierać umowa inwestycyjna

 • dokładnie opisane strony umowy,
 • cel i przedmiot umowy,
 • warunki inwestycji,
 • warunki płatności finansowania,
 • forma prawna dla inwestycji, np. spółka z o.o.,
 • struktura właścicielska tej spółki,
 • zasady powoływania organów w spółce,
 • zasady funkcjonowania spółki,
 • zasady współudziału w organach,
 • zasady wprowadzania zmian w umowie spółki,
 • standardem są również treści dotyczące ograniczeń, zobowiązań lub praw wszystkich lub poszczególnych wspólników związane z działaniami konkurencyjnymi, zbyciem udziałów, czy też pracą na rzecz spółki.

Ważną rolę w umowie inwestycyjnej odgrywa również taka terminologia

 • prawo pierwszeństwa (right of first refusal),
 • prawo przyłączenia (tag along),
 • prawo przyciągania (drag along), vesting, lock-up.

Umowa Inwestycyjna szyta na miarę

Ponieważ jest to dokument o charakterze prawnym, najwłaściwszą osobą do stworzenia Umowy Inwestycyjnej będzie wyspecjalizowany prawnik. Chcąc przygotować ową umowę, zawierającą wszelkie jej wymagane aspekty trzeba mieć odpowiednią do tego wiedzę. Ważne jest również, żeby odnotować wszelkie szczegóły zawieranej współpracy prawnikowi sporządzającemu jej projekt, aby umowa mogła być uszyta na miarę.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.