20 października 2023

Anna Domin

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r.

Czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców? W czwartek, 19 października, Sąd Najwyższy wydał istotny wyrok, który ma znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Zgodnie z tym orzeczeniem, po rozstaniu małżonkowie będą uprawnieni do indywidualnego dochodzenia swoich praw w sprawach przeciwko bankowi […]

Czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców?

W czwartek, 19 października, Sąd Najwyższy wydał istotny wyrok, który ma znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Zgodnie z tym orzeczeniem, po rozstaniu małżonkowie będą uprawnieni do indywidualnego dochodzenia swoich praw w sprawach przeciwko bankowi dotyczących unieważnienia umowy kredytowej.

Kwestia współuczestnictwa byłych małżonków w procesie trafiła do Sądu Najwyższego w lutym 2023 roku z Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sprawa, która była rozpatrywana przez sąd w Katowicach, dotyczyła umowy kredytu, która miała służyć do pokrycia kosztów budowy domu. Małżeństwo zawarło tę umowę z bankiem w 2005 roku na kwotę przekraczającą 1 milion złotych, a umowa była indeksowana kursem franka szwajcarskiego. W pozwie przeciwko bankowi zaznaczono istnienie niedopuszczalnych postanowień umownych i wnioskowano o uznanie umowy kredytowej za nieważną. Jednak przed wniesieniem pozwu małżeństwo przeszło rozwód, a jedynie kobieta zdecydowała się wystąpić z pozew.

ąd Najwyższy ogłosił w czwartek 19 października ważny wyrok dla frankowiczów

 

Sąd apelacyjny podkreślił, że po rozstaniu małżonków i podziale majątku, były mąż „że po rozwodzie kredytobiorców i dokonaniu podziału majątku, były mąż „nie jest już zainteresowany wynikiem postępowania, ale i samym w nim udziałem„. W związku z tym, gdyby sąd uznał, że obecność obu byłych małżonków jest konieczna w tej sprawie, miałoby to na celu uniemożliwienie kobiecie możliwości uzyskania ochrony na drodze sądowej”. Uchwała Sądu Najwyższego to stanowczy krok w rozstrzyganiu kwestii dotyczącej nieważności umowy kredytu. Istotnym wnioskiem płynącym z tej uchwały jest to, że w przypadku spraw przeciwko bankom o ustalenie nieważności umowy kredytu niekoniecznie wymagane jest współuczestnictwo wszystkich kredytobiorców po stronie powodowej. Decyzja ta może mieć znaczenie w sytuacjach, gdzie zawiązano umowę kredytu z wieloma kredytobiorcami, a jedynie część z nich jest zainteresowana dochodzeniem nieważności tej umowy. Oznacza to, że jednostronne działanie jednego z kredytobiorców może wystarczyć do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko bankowi.

Sąd Najwyższy ogłosił w czwartek, 19 października, ważny wyrok dla frankowiczów.

Jest to ważna decyzja, która może wpłynąć na sposób, w jaki rozpatrywane są sprawy związane z umowami kredytowymi i nieważnością takich umów. Jednak warto zaznaczyć, że dokładne okoliczności każdej konkretnej sprawy będą odgrywać kluczową rolę w procesie sądowym, i zawsze warto skonsultować się z prawnikiem w celu uzyskania dokładnej porady prawnej.

Mecenas Stanisław Rachelski

Radca Prawny, Stanisław Rachelski, współwłaściciel Kancelarii Rachelski i Wspólnicy
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1987 roku, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Zwolennik polubownego rozwiązywania sporów. Doświadczony negocjator i mediator. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.