20 września 2017

Anna Domin

Sprzedam biznes, jednoosobowa działalność cz.I

O czym musi pamiętać sprzedający, a o czym nabywca? Rozwiązania prawne: Wedle definicji kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Co wchodzi w skład przedsiębiorstwa? Są to m.in: nazwa przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, prawa wynikające z umów najmu i […]

O czym musi pamiętać sprzedający, a o czym nabywca? Rozwiązania prawne:

Wedle definicji kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co wchodzi w skład przedsiębiorstwa?
Są to m.in:
nazwa przedsiębiorstwa,
własność nieruchomości lub ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości,
wierzytelności,
koncesje,
patenty,
majątkowe prawa autorskie,
tajemnice przedsiębiorstwa,
księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, itp.

Należy pamiętać również o zaciągniętych zobowiązaniach w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, które również są związane z przedsiębiorstwem, a z których sprzedaż przedsiębiorstwa nie zwalnia zbywcy.

Mówiąc prościej: sprzedawca przedsiębiorstwa jest zobowiązany do długów, jakie istnieją w trakcie daty sprzedaży swojej działalności gospodarczej. Jednak przy nabyciu przedsiębiorstwa z długiem – nabywca staje się współodpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za tego rodzaju zobowiązania. Ułaskawia go jedynie fakt, że w chwili nabycia firmy nie wiedział o istniejących długach, mimo zachowania należytej staranności, chęci dowiedzenia się o wszystkich aspektach nabytej działalności gospodarczej.

W umowie sprzedaży warto zatem uregulować kwestię zaspokojenia długów istniejących i wymagalnych w trakcie daty sprzedaży. W tym wzajemnych rozliczeń kupującego i sprzedającego w związku z zapłatą takich zobowiązań.

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa zbywca powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na:

1. Poprawne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.
2. Zabezpieczenie kwestii związanych z poufnością transakcji.

Poprawne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa – nie powinno stanowić trudności, kiedy firma nie posiada

większego majątku ruchomego, nieruchomości bądź zobowiązań. Większe przedsiębiorstwa muszą zasięgnąć pomocy specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, żeby poprawnie wycenić majątek, jaki dana firma posiada. Wycena ta pozwoli zbywcy osądzić, jaka cena będzie adekwatna w stosunku do wartości sprzedawanego majątku.

Zabezpieczenie kwestii związanych z poufnością transakcji – nabywca w celu zabezpieczenia własnego interesu, przed podjęciem decyzji o zakupie istniejącej działalności powinien dokonać analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Jak to zrobić? Analizę sytuacji danej firmy najlepiej określić poprzez audyt (tzw. due-dilligence). Audyt pozwoli na udostępnienie potencjalnemu kupcowi, jak i jego audytorom (księgowym, prawnikom, itp.) dokumentów związanych z prowadzoną firmą – dokumenty finansowe, płacowo-kadrowe, umowy zawarte w ramach przedsiębiorstwa, itp.

W okolicznościach udostępniania dokumentów powinna być zastosowana oczywiście umowa o zachowaniu poufności (NDA). Na podstawie takiej umowy zawartej pomiędzy zbywcą i nabywcą – kupujący zobowiązuje się do zachowania poufności i nie ujawniania jakichkolwiek dokumentów, czy informacji, jakie zostały mu udostępnione w ramach prowadzonego audytu. Zawarcie tej umowy to zabezpieczenie dla sprzedającego, szczególnie, że w ramach dokumentacji przedsiębiorstwa może znaleźć się know-how, którego ujawnienie osobom trzecim (konkurencji) mogło by być zagrożeniem dla interesu zbywcy przedsiębiorstwa.

Kancelaria Rachelski i Wspólnicy