14 lutego 2024

Martyna Mikołajska

Jak Frankowicz powinien przygotować się do rozprawy- sprawdź!

Jedną z najczęstszych obaw jaka pojawia się u osób, które decydują się na wystąpienie z pozwem o unieważnienie umowy kredytu jest konieczność stawienia się w sądzie i udział w rozprawie. Rozumiemy, że dla wielu naszych klientów uczestnictwo w procesie sądowym to często pierwsze takie doświadczenie, co może budzić duży niepokój i stres. Należy jednak podkreślić, […]

Jedną z najczęstszych obaw jaka pojawia się u osób, które decydują się na wystąpienie z pozwem o unieważnienie umowy kredytu jest konieczność stawienia się w sądzie i udział w rozprawie.

Rozumiemy, że dla wielu naszych klientów uczestnictwo w procesie sądowym to często pierwsze takie doświadczenie, co może budzić duży niepokój i stres. Należy jednak podkreślić, że w sprawach dotyczących unieważnienia umowy kredytowej, przesłuchanie strony jest kluczowym elementem procesu. Jego celem jest dostarczenie Sądowi szczegółowych informacji o okolicznościach zawarcia umowy kredytowej, co umożliwia głębsze zrozumienie sytuacji i może mieć wpływ na wynik sprawy. Obecność kredytobiorcy na rozprawie jest zatem niezbędna, chociaż warto zaznaczyć, że nie zawsze musi to oznaczać osobiste pojawienie się w sądzie. Od czasu wybuchu pandemii wiele rozpraw przeprowadzanych jest zdalnie. To znaczące ułatwienie, szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn mogłyby napotkać trudności z fizycznym stawieniem się w sądzie.

Jak jednak wiemy strach jest najstarsza i najsilniejszą ludzką emocją, a naszym zadaniem jako pełnomocników jest zminimalizować ten czynnik tak, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo udając się do sądu. Dlatego zawsze na kilka dni przed terminem rozprawy spotykamy się z naszymi klientami, aby odpowiedzieć im na wszelkie pytania, wytłumaczyć krok po kroku jak będzie przebiegała rozprawa i czego mogą się spodziewać.

Podczas spotkania nasi klienci zostają poinformowani o tym w jaki sposób zwracać się do Sądu, jakie dokumenty należy zabrać, jakich pytań mogą się spodziewać, w jaki sposób udzielać odpowiedzi, czy choćby jak wypada się ubrać i jakie miejsce zająć na sali rozpraw.

Oto kilka rad na temat tego, na co warto zwrócić uwagę udając się do sądu:

Dress code: Postaraj się ubrać tak, aby okazać szacunek wobec Sądu. Zazwyczaj zaleca się czyste, schludne, biznesowe ubranie. Unikaj ubrań w stylu sportowym. Zarówno dla Pań jak i Panów najlepiej sprawdzi się koszula z długim rękawem, długie materiałowe spodnie i marynarka w stonowanych kolorach.

Dokumenty: Na rozprawę sądową należy zabrać dokument tożsamości w celu jej potwierdzenia. Najczęściej akceptowanym dokumentem jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jak dowód osobisty lub paszport.

Punktualność: Przybycie na czas jest kluczowe. Postaraj się przyjść 10-15 minut wcześniej, aby mieć czas na oddanie odzieży wierzchniej do szatni i znalezienie sali sądowej.

Etykieta w sądzie: W sądzie istnieją pewne reguły etykiety, które należy przestrzegać, na przykład szanować sędziego, nie należy przerywać, powinno się mówić wyraźnie i grzecznie. Udzielając odpowiedzi na pytania zadawane podczas przesłuchania należy zwracać się do Sądu: „Wysoki Sądzie”.

Zajęcie miejsca na sali rozpraw: Zazwyczaj powód (czyli osoba, która wnosząc pozew, wzywa drugą stronę do sądu) zasiada po prawej stronie sali rozpraw. Jest to tradycyjnie miejsce dla strony, która rozpoczyna postępowanie sądowe. Pozwany (czyli osoba, przeciwko której został wytoczony pozew) zasiada zwykle po lewej stronie sali rozpraw. Jest to miejsce dla osoby, przeciwko której skierowano roszczenie. Dla ustalenia prawej i lewej strony sali przyjmuję się perspektywę sędziego.

Zachowanie spokoju: W trakcie pobytu w sądzie staraj się zachować spokój i opanowanie, nawet w sytuacjach stresujących. To pomoże Ci lepiej skoncentrować się na swojej sprawie.

W sprawach frankowych, podczas przesłuchania kredytobiorcy, sędzia może skupić się na różnych aspektach, które są istotne dla sprawy dotyczącej kredytu. Oto kilka kwestii, które Sąd może ustalać podczas przesłuchania kredytobiorcy:

Cel, na jaki kredyt został zaciągnięty: Sąd może chcieć upewnić się, że kredytobiorca wykorzystał środki zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Na przykład, jeśli kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe, sąd może badać, czy środki faktycznie zostały przeznaczone na zakup nieruchomości i/lub remont mieszkania.

Zdolność kredytowa: Czy przed zaciągnięciem kredytu kredytobiorca miał wystarczającą zdolność kredytową do jego spłaty?

Związek z działalnością gospodarczą: Jeśli nieruchomość miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, Sąd może badać, w jaki sposób to wpływa na umowę kredytową i ewentualne skutki prawne.

Wykształcenie kredytobiorcy: Pytania dotyczące wykształcenia mają na celu ocenę zdolności kredytobiorcy do zrozumienia skomplikowanych warunków umowy kredytowej, zwłaszcza w kontekście ryzyka kursowego.

Informowanie o ryzyku kursowym: Sąd może sprawdzać, czy kredytobiorca został należycie poinformowany o ryzyku związanym z kursem walutowym, zwłaszcza w przypadku kredytów denominowanych w obcej walucie.

Zrozumienie warunków kredytu: Sąd może zapytać kredytobiorcę o jego zrozumienie warunków kredytu, w tym oprocentowania, okresu kredytowania, rat kredytowych, kary za zwłokę w spłacie itp.

Komunikacja z bankiem: Pytania dotyczące komunikacji między kredytobiorcą a bankiem mogą pomóc w zrozumieniu, czy były jakieś problemy czy nieścisłości podczas podpisywania umowy kredytowej.

Negocjacje warunków umowy: Sąd może sprawdzać, czy kredytobiorca uczestniczył w negocjacjach dotyczących warunków umowy kredytowej. Negocjacje mogą być istotne dla ustalenia ewentualnej nieważności umowy.

Świadomość skutków nieważności umowy: Sąd może badać, czy kredytobiorca jest świadomy skutków ewentualnej nieważności umowy, w tym rozliczenia z kapitału czy też roszczeń banku.

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna, więc możesz potrzebować różnych informacji i podejść w zależności od konkretnej sytuacji. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub innym doświadczonym doradcą prawnym.

autorka tekstu: Radca Prawny, Martyna Mikołajska, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa bankowego.