6 października 2017

Anna Domin

RODO, Przedsiębiorco, zobacz jak zmienią się prawa Twoich konsumentów

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wejdzie do systemów prawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. Nowa regulacja prawna budzi wiele pytań. Jak nowe prawo będzie funkcjonowało? Jak zmieni dotychczasowe uregulowania, a przede wszystkim, jaki wpływ będzie miało na nasze życie codzienne? Współczesne społeczeństwo coraz więcej czasu spędza w Internecie. To tam […]

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wejdzie do systemów prawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. Nowa regulacja prawna budzi wiele pytań. Jak nowe prawo będzie funkcjonowało? Jak zmieni dotychczasowe uregulowania, a przede wszystkim, jaki wpływ będzie miało na nasze życie codzienne?
Współczesne społeczeństwo coraz więcej czasu spędza w Internecie. To tam rozmawiamy, szukamy informacji, a nawet robimy zakupy. Przyjrzyjmy się bliżej, jaki wpływ na nasze „e-życie” będzie miało nowe rozporządzenie Rady oraz Parlamentu Europejskiego.

Zgoda na przetwarzanie danych jako oddzielny punkt

Każdy z nas zna sytuację, gdy przy zakupie jakiejkolwiek usługi lub produktu, pojawiają się tzw. checkbox’y (przyciski wyboru). Większość z nas zaznacza okienka bez większego zastanowienia, traktując je jako element wydłużający cały proces np. zakupów w sklepie internetowym. Treść znajdująca się obok okienek stanowi często zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także szereg innych pozwoleń. Zazwyczaj jest to długi ciąg słów, dlatego mało kto, poświęca czas na ich przeczytanie. RODO przychodzi w tym zakresie z pomocą. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona w oddzielnym punkcie. Nie będzie można w jednym checbox’ie łączyć różnych oświadczeń woli. Co istotne, treść informacji powinna przyjąć łatwą i zrozumiałą formę, tak by każdy mógł zrozumieć na co dokładnie wyraża zgodę.

Tworzenie profilu usługobiorców wyłącznie za uprzednią zgodą

Funkcjonowanie sklepów internetowych w dużej mierze opiera się na tzw. budowaniu bazy klientów. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że sklepy te gromadzą nasze dane osobowe. Z momentem wejścia w życie RODO, będziemy informowani o przetwarzaniu danych osobowych w celu tworzenia profilu odbiorcy usług. Co więcej otrzymamy możliwość zadecydowania, czy wyrażamy na to zgodę.

Wyciek danych

W przypadku wycieku danych podmiot, który je przetwarza, będzie zobowiązany do ujawnienia takiej informacji, Ponadto będzie musiał wskazać dokładnie, które dane dostały się w niepowołane ręce. Według ustawodawcy, taki obowiązek wraz z rejestrowaniem czynności przetwarzania danych osobowych, ma pomóc w ochronie naszych danych.

Wycofanie zgody

Ciekawym rozwiązaniem z punktu widzenia osoby dokonującej zakupu jakiejś usługi przez Internet wydaje się również „Prawo do bycia zapomnianym”. Ta instytucja to nic innego jak wycofanie zgody na przetwarzanie naszych danych. Szczególne znaczenie może to mieć w sytuacji, gdy przetwarzanie danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – wówczas administrator danych ma obowiązek poinformowania nas o takim naruszeniu.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych budzi wiele emocji, głównie ze względu na termin wyznaczony przez ustawodawcę, do którego każdy podmiot objęty RODO musi wprowadzić zmiany. Może być to uciążliwe, również z powodu konieczności wprowadzenia zmian technicznych w funkcjonowaniu danej platformy internetowej. Jest to jednak krok naprzód w przedmiocie danych osobowych. Rozwój nowych technologii spowodował, że coraz więcej przestępstw może być dokonana za pośrednictwem niewielkiej ilości informacji na nasz temat, dlatego konieczne jest wprowadzanie regulacji prawnych, które zapewnią nam ochronę. Zaprezentowane powyżej rozwiązania to oczywiście namiastka informacji na temat aktualizacji prawnych, jakie wprowadzi RODO, niemniej jednak są one istotne z punktu widzenia zarówno właściciela sklepu internetowego, jak i usługobiorcy.