12 kwietnia 2024

Anna Domin

Karta pobytu tak szybko, jak to tylko możliwe / Kартa пребывания так быстро, как это будет возможно

Chcesz zostać w Polce na dłużej? Nie zwlekaj z decyzją zbyt długo, gdyż wniosek o wydanie karty pobytu trzeba złożyć w urzędzie co najmniej 30 dni przed końcem ważności dotychczasowej wizy lub karty.Procedura w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców jest skomplikowana. Zajmuje średnio 3 miesiące, a czasem dłużej. Błędnie wypełniony wniosek lub brak odpowiednich załączników może przedłużyć […]

Chcesz zostać w Polce na dłużej? Nie zwlekaj z decyzją zbyt długo, gdyż wniosek o wydanie karty pobytu trzeba złożyć w urzędzie co najmniej 30 dni przed końcem ważności dotychczasowej wizy lub karty.Procedura w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców jest skomplikowana. Zajmuje średnio 3 miesiące, a czasem dłużej. Błędnie wypełniony wniosek lub brak odpowiednich załączników może przedłużyć ją o kolejne miesiące. Jeśli zależy Ci na czasie, możesz skorzystać z naszej pomocy. Uzyskamy dla ciebie kartę pobytu tak szybko, jak to tylko możliwe. Będziemy Cię na bieżąco informować o postępach w Twojej sprawie.

Pomagamy m.in. przedsiębiorcom, którzy przenoszą biznes do Polski, pracownikom szukającym tu zatrudnienia i studentom.

Potrzebujesz pozwolenie na pracę w Polce? Sprawdź, który typ będzie dla Ciebie odpowiedni

W jaki sposób możemy co pomóc? Wypełnimy za Ciebie wnioski, złożymy je w urzędzie i będziemy czuwać nad przebiegiem procedury administracyjnej. Nie będziesz musiał stać w kolejkach i zagłębiać się w skomplikowane przepisy prawa.

Jeśli uzyskałeś decyzję odmowną, nie wszystko jeszcze stracone. W niektórych okolicznościach, masz 7 dni na złożenie odwołania wraz z brakującymi dokumentami.

Nie musisz uczyć się na własnych błędach. Pozwól, że załatwimy formalności za Ciebie.

Napisz lub zadzwoń.

Хотите остаться  в Польше подольше? Не медлите с решением задолго, потому-что заявление о выдаче карты должно направить в учреждение по меньшей мере 30 дней до истечения срока действия прежней визы или карты.Процедура в Учреждении по делам иностранцев является сложной, занимается около 3 месяца,  а бывает и  дольше. Ошибочно заполненное заявление или отсутствие соответствующих приложений может продлить процедуру на очередные месяцев. Если вы заботитесь о времени, Вы можете воспользоваться нашей помощью. Мы получим за Вас карту пребывания так быстро, как это будет возможно. Будем информировать Вас своевременно о прогрессе в Вашем деле.

Мы помогаем предпринимателям, которые переносят свой бизнес в Польшу, работникам искающим здесь трудоустройство и студентам.

Вам нужно разрешение на работу в Польше?  Проверите который вид Вам подходит

Как мы пожем Вам помочь? Заполним за Вас заявления, направим их в учрждение и будем следить за проведением административной процедуры. Вам не нужно будет стоять в очереди и изучать сложные юридические правила.

Если Вы получили отрицательное решение, не все пропало.  В некоторых случаях, Вы имеете 7 дней на направление отзыва вместе с  отсутствующими документами.

Вам не нужно учатся на своих ошибках. Позвольте, что все формальности сделаем за Вас!

Напишите нам или позвоните.

(Мы говорим по-польски и по-английски но по-русски тоже договоримся )