Prawomocne unieważnienia kredytów po wyroku TSUE - ogromna nadzieja dla frankowiczów! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

22 listopada 2019

Anna Domin

Prawomocne unieważnienia kredytów po wyroku TSUE – ogromna nadzieja dla frankowiczów!

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoim wyrokiem poruszył górę lodową – dzięki korzystnemu orzecznictwu w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18) w końcu udało się wyznaczyć właściwą ścieżkę postępowania dla sądów krajowych rozpoznających tego typu sprawy. 

TSUE orzekł wtedy, że w umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nie możemy zastąpić nieuczciwych warunków umowy przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego wskazując tym samym, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnienia umów dotyczących kredytów w CHF z tym, że wymaga to zgody kredytobiorcy. 

Przedstawiamy kilka z dotychczasowych prawomocnych wyroków Sądów: 

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, wyrok z 16 października 2019, sygn. akt V Ca 3290/18. przeciwko mBank – w ustnym uzasadnieniu sędzia wielokrotnie przytaczał stanowisko TSUE w sprawie C-260/18.
  • Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. (sygn. akt V ACa 567/18) – wyrok stwierdzający nieważność umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił w całości apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 czerwca 2018 oddalającego powództwo.
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 października 2019 (sygn. V Ca 403/19) – Sąd uznał umowę mBanku za nieważną w całości z powodu nieprecyzyjnych postanowień dotyczących zmian oprocentowania kredytu.
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 30 października ( sygn. akt III Ca 574/19) w tym przypadku Sąd unieważnił w całości umowę o kredyt denominowany zawarty w 2006 roku z PKO BP.
  • Wyrok z 3 listopada 2019 (I ACa 268/19) – Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości unieważnił umowę, gdzie rozpoznawana była apelacja kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16, SSO) –  w całości oddalone zostało powództwo kredytobiorców przeciwko dawnemu Polbank EFG (obecnie Raiffeisen).
  • Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 5 listopada 2019 w sprawie o sygn. akt III Ca 515/19 (Raiffeisen Polbank) orzekł nieważność umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF i tym samym potwierdził wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie o sygn. akt I C 710/17. 
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt VI ACa 542/19 (Raiffeisen Polbank). W całości oddalona została apelacja banku od wyroku SSO Piotra Bednarczyka XXV sygn. akt C 137/19.
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie 8 listopada 2019, sygn. akt I ACa 202/12 przeciwko mBankowi. Nastąpiło prawomocne unieważnienie kredytu indeksowanego CHF.
  • Nastąpiło także prawomocne unieważnienie 13 listopada 2019 (I Aca 674/18). Sąd rozpoznawał apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka), który uznał umowę kredytu indeksowanego banku Millennium za nieważną.
  • Wczoraj zaś ponownie padł Raiffeisen (dawna umowa Polbanku). Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 21 listopada 2019, XXV C 505/19. SSO uznał umowę za nieważną.

Wyżej przetoczone wyroki są swoistym przykładem na to, że zarówno my jak i inni eksperci nie myliliśmy się w naszych oczekiwaniach – orzeczenie TSUE w sprawie Państwa Dziubak doprowadziło do korzystnej dla Frankowiczów sytuacji, kiedy to kształtuje się właściwa droga orzecznicza w polskich sądach. 

Pragniemy poinformować, że sytuacja ta wpływa na nas niezwykle motywująco i z ogromną radością i optymizmem podchodzimy do spraw naszych Klientów i wierzymy  że zostaną rozstrzygnięte równie korzystnie. 

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy naszych ekspertów – pozwól sobie pomóc i pozbądź się toksycznego nieograniczonego kwotowo kredytu razem z naszą Kancelarią!

+22 438 94 03 lub napisz: [email protected]

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.