1 listopada 2017

Anna Domin

Pracownik na „chorobowym” dostaje wypowiedzenie o pracę

Absencja chorobowa nie uzasadnia zwłoki w odwołaniu. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie o pracę, powinien niezwłocznie odwołać się do sądu, a nie dopiero po zakończeniu choroby! 21 dni to termin przysługujący na możliwość złożenia odwołania od wypowiedzenia o pracę. Istnieją wyjątki kiedy to sąd pracy może przywrócić wspomniany termin, tytułem uchybienia, które nastąpiło bez winy pracownika. […]

Absencja chorobowa nie uzasadnia zwłoki w odwołaniu.

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie o pracę, powinien niezwłocznie odwołać się do sądu, a nie dopiero po zakończeniu choroby!
21 dni to termin przysługujący na możliwość złożenia odwołania od wypowiedzenia o pracę. Istnieją wyjątki kiedy to sąd pracy może przywrócić wspomniany termin, tytułem uchybienia, które nastąpiło bez winy pracownika. Wedle sądu najwyższego, zatrudniony, który nie przyjął wypowiedzenia umowy o pracę nie podając tym samym usprawiedliwienia przyczyn (zgodnych z Kodeksem Pracy) nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu (”. Powyższa linia orzecznictwa została potwierdzona w wyroku SN z 3 października 2012 r. (sygn. II PK 62/12). Firma nie musi więc przywrócić do pracy pracownika, który po zapoznaniu się z wypowiedzeniem umowy o pracę podczas rozmowy z przełożonym nie przyjął go i jednocześnie przedstawił zwolnienie lekarskie.