20 marca 2024

Adrian Nowicki

Co z kredytem hipotecznym po śmierci? Dziedziczenie kredytu frankowego

Wiele osób, które odziedziczyły kredyt frankowy po zmarłym krewnym, staje przed ogromnym wyzwaniem. Temat odziedziczonego kredytu frankowego jest nie tylko skomplikowany, ale również obciążający dla finansów rodziny. W tym artykule podejmiemy próbę rozwikłania tego problemu, przedstawiając możliwości, które stoją przed spadkobiercami.

Co się dzieje z odziedziczonym kredytem frankowym?


• Kredyt we frankach przechodzi na spadkobierców.
• Spadkobiercy mogą kontynuować spłatę kredytu.
• Istnieje możliwość unieważnienia kredytu.


Kredyt frankowy po śmierci kredytobiorcy – co z kredytem we frankach po śmierci kredytobiorcy?

Odziedziczenie kredytu frankowego po śmierci bliskiej osoby to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale również emocjonalna. Spadkobiercy często znajdują się w trudnej sytuacji, nie wiedząc, jak zarządzać pozostawionym długiem. Warto jednak pamiętać, że polskie prawo oraz orzecznictwo sądowe dają pewne możliwości działania, które mogą znacząco zmienić położenie frankowiczów. Statystyki wygranych spraw przez kredytobiorców są bardzo korzystne. Według danych, w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba spraw sądowych inicjowanych przez kredytobiorców, a odsetek wygranych przez nich spraw oscyluje około 99%, co daje nadzieję również spadkobiercom. Ważne jest, aby podjąć działanie i szukać możliwości unieważnienia odziedziczonego kredytu.


Eksperci radzą: W przypadku odziedziczenia kredytu frankowego warto skontaktować się z doświadczoną kancelarią, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Wiele z nich oferuje bezpłatne konsultacje, podczas których można dowiedzieć się więcej o swojej sytuacji i możliwych krokach do podjęcia.
Odziedziczenie kredytu hipotecznego we frankach stawia przed spadkobiercą wiele pytań. Jednym z głównych jest to, czy i jak można unieważnić taki kredyt. Przypadki są różne, ale generalna zasada pozwala na sądowe ustalenie nieważności kredytu także przez osoby, które kredyt odziedziczyły.

Klaudia Krzyzanowska

Klaudia Krzyżanowska

Opiekun Klienta Doskonałego

Jestem Klaudia, pomogłam już ponad tysiącom klientów. Wpisz swój numer telefonu a oddzwonię do Ciebie w ciągu godziny, porozmawiamy jak mogę Ci pomóc.

Kredyt frankowy po śmierci kredytobiorcy – co należy zrobić?

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z kodeksu cywilnego śmierć kredytobiorcy sprawia, że w jego prawa i obowiązki majątkowe wchodzą spadkobiercy. Jeśli frankowicz zmarł już po wytoczeniu procesu bankowi, to spadkobiercy wchodzą w jego miejsce w procesie sądowym.
Sprawa wygląda inaczej, gdy frankowicz jeszcze nie rozpoczął sporu z bankiem. W takiej sytuacji pierwszym krokiem spadkobierców powinno być dopełnienie formalności związanych z nabyciem prawa do spadku – czy to w postępowaniu sądowym, czy przez stworzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Po przeprowadzeniu tej procedury spadkobiercy powinni udać się do banku, w którym jest kredyt, aby dokonać odpowiednich zmian w umowie kredytu. Po uzyskaniu potwierdzenia dziedziczenia spadkobiercy mają także prawo wystąpić do banku o wydanie dokumentów związanych z kredytem – kopii umowy, aneksów, historii spłaty, harmonogramu.
Po uzyskaniu tych dokumentów najważniejszym krokiem jest dokładna analiza umowy kredytowej pod kątem nieuczciwych klauzul, które mogą stanowić podstawę do jej unieważnienia. Prowadzenie spraw związanych z kredytami powiązanymi z kursami obcych walut jest dość zawiłe, szczególnie gdy wystąpi kwestia zgonu jednego z kredytobiorców, dlatego warto skorzystać skonsultować tę kwestię z kancelarią frankową.

Eksperci radzą: Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Dlatego też, współpraca z prawnikiem, który ma doświadczenie w sprawach frankowych, może być kluczowa dla pozytywnego rozwiązania sprawy.
Dalszy etap obejmuje już prowadzenie sporu sądowego z bankiem – wniesienie pozwu do odpowiedniego sądu, wymianę pism procesowych przez profesjonalnego pełnomocnika i rozprawy, które poprzedzają wydanie w sprawie wyroku.
Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego oznacza, że kredytu dalej nie ma – nie trzeba płacić rat, a z bankiem rozliczamy się wyłącznie do nominalnej kwoty kapitału.
Warto zauważyć, że sądy często przychylają się do argumentów kredytobiorców kwestionujących uczciwość banków w kontekście udzielania kredytów we frankach. Aktualny odsetek spraw wygranych przez frankowiczów oscyluje około 99%.
Niektóre banki przy udzielaniu kredytów frankowych wymagały ustalenia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. W takiej sytuacji warto przeanalizować dokumenty z banku i od ubezpieczyciela – bardzo prawdopodobne, że z uwagi na śmierć kredytobiorcy, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do spłacenia części bądź całości kredytu z polisy ubezpieczeniowej opłacanej przez kredytobiorcę.
Podsumowując, odziedziczenie kredytu frankowego po śmierci kredytobiorcy to wyzwanie, które jednak może być pokonane. Kluczowe jest, aby działać zdecydowanie, korzystając z dostępnych środków prawnych i nie bać się szukać pomocy specjalistów. Wiele spraw frankowiczów kończy się sukcesem, co daje nadzieję również osobom, które odziedziczyły takie zobowiązania.


Przykład osobisty: Sprawa kredytu frankowego po śmierci kredytobiorcy – sprawa Pana Mariusza: Pan Mariusz miał kredyt hipoteczny we frankach, który spłacał przez wiele lat. Niestety, niespodziewanie zmarł, pozostawiając swojego syna z pytaniem, co stanie się z kredytem po śmierci ojca. Syn Pana Mariusza w chwili śmierci ojca był ledwo pełnoletni, zaniepokojony obciążeniem kredytowym, zwłaszcza w obliczu śmierci ojca. Po konsultacji z prawnikiem zdecydował się na wytoczenie procesu bankowi o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Pod koniec 2023 roku, po 15 miesiącach od wniesienia pozwu do sądu, Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz syna Pana Mariusza dochodzone pozwem kwoty.

Autor tekstu: Aplikant adwokacki, Adrian Nowicki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej oraz prawa bankowego.