Masz kredyt w CHF w Getin Nobel Banku? Koniecznie zgłoś wierzytelność! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

24 lipca 2023

Stanisław Rachelski

Masz kredyt w CHF w Getin Nobel Banku? Koniecznie zgłoś wierzytelność!

Co zrobić, żeby nie mieć większych problemów. W czwartek 20 lipca Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Po upadłości Getin Banku kredytobiorcy frankowi z tego banku mają dwie możliwości. Pierwsza – spłacają dalej swój kredyt, zgodnie z umową, i nie zgłaszają syndykowi wierzytelności. Druga – uznają, że umowa jest od początku nieważna […]

Co zrobić, żeby nie mieć większych problemów.

W czwartek 20 lipca Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Po upadłości Getin Banku kredytobiorcy frankowi z tego banku mają dwie możliwości. Pierwsza – spłacają dalej swój kredyt, zgodnie z umową, i nie zgłaszają syndykowi wierzytelności. Druga – uznają, że umowa jest od początku nieważna i mają wobec banku roszczenia. Kredytobiorca Getin Noble Bank powinien zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej we franku szwajcarskim.
Ostatecznie nie wiadomo czy i ile będzie można odzyskać nadpłaconych pieniędzy. Mimo to warto zgłosić wierzytelność, nawet jeśli odzyskanie nadpłaconych rat jest mało prawdopodobne, należy to zrobić aby uniknąć dalszych nadpłat.

Działać trzeba szybko.

Na zgłoszenie swoich wierzytelności (za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych) bez opłaty sądowej kredytobiorcy mają czas do 19 sierpnia br., choć później – przy wyższych kosztach (ok. 1010,50 zł) – też będzie to możliwe. Zgłoszenie wierzytelności powinny zgłosić także osoby, które mają sądowe zabezpieczenie i mogą nie płacić rat przez czas procesu. Wierzytelność mogą też zgłosić kredytobiorcy, którzy nie pozwali banku o nieważność umowy. Powinien to zrobić każdy, kto uzna, że Getin Noble Bank zawarł w umowie kredytowej niedozwolone zapisy i w związku z tym umowa jest nieważna.  Każdy powinien też złożyć oświadczenie o potrąceniu przed zgłoszeniem swojej wierzytelności. Potrącenie to różnica między kwotą otrzymanego kredytu a tym, co już zostało wpłacone do banku.  Syndyk może uznać, że umowy frankowe w Getin Banku były nieważne i wpisać zgłaszających na listę wierzycieli. Wówczas pozostaje możliwość sprzeciwu, który rozpatrzy sędzia komisarz.
Nikt nie dostanie informacji czy na listę wierzycieli został wpisany, czy nie. Należy śledzić to osobiście w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Syndyk będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu całości wypłaconego kredytobiorcy kapitału kredytu, a ewentualne oświadczenie o potrąceniu odpowiednio zmniejszy poziom zadłużenia.

Każdy wierzyciel banku, w tym również frankowicz, który kwestionuje ważność zawartej przez siebie umowy kredytu, powinien:

  • Zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym;
  • I najważniejsze – wraz ze zgłoszeniem wierzytelności dokonać również potrącenia wzajemnych roszczeń (rozliczając w ten sposób wierzytelność banku z tytułu wypłaconego kapitału kredytu na podstawie nieważnej umowy z sumą wpłat frankowicza na rzecz banku dokonanych w związku z nieważną umową).

Kredytobiorcy, którzy takiego potrącenia nie zgłoszą, mogą zostać pozwani przez syndyka o zwrot kapitału kredytu, nawet jeśli dotychczasowa suma ich spłat na rzecz banku przewyższa kwotę wypłaconego kapitału kredytu. Po tym terminie nie będzie można więc powoływać się na potrącenie wzajemnych świadczeń po to, aby zmniejszyć swój dług wobec banku.
Wierzyciel musi dopełnić szeregu formalności związanych z samym zgłoszeniem wierzytelności. Przeszkodą jest również obowiązek zgłoszenia wierzytelności za pomocą elektronicznego systemu KRZ (co dodatkowo komplikuje zgłoszenie z uwagi na specyfikę, niedomagania i problemy techniczne tego systemu).

autor tekstu: Radca prawny, Stanisław Rachelski, Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.