Kolejny wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę, na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 30 marca 2022 r., sygn. akt I C 354/20
uznał umowę za nieważną.  Zasądził od mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 395 672,86 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 14 lipca 2022 r.
wurok

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Santander Bank Polska
Menu