Kiedy zapłacimy podatek PCC od pożyczek udzielonych przez podmiot zagraniczny?

Częstym problemem pojawiającym się przy otrzymywaniu pożyczki pieniężnej od spółki z zagranicy jest kwestia opodatkowania takiej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jakie warunki należy spełnić, aby uniknąć konieczności dokonania zapłaty PCC?

2% podatku PCC od umowy pożyczki

Na samym początku zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (u.p.c.c.), podatkowi temu podlegają umowy pożyczki. Stawka PCC wynosi 2 % od umowy pożyczki (art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.). Co równie istotne, art. 1 ust. 4 u.p.c.c. wskazuje dwie przesłanki, których spełnienie jednej z nich sprawia, że umowa pożyczki będzie podlegać pod podatek od czynności cywilnoprawnych.

Umowa pożyczki opodatkowana podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Umowa pożyczki będzie opodatkowana PCC, w sytuacji gdy rzeczy (przedmiot pożyczki) znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczka będzie również podlegać pod PCC w przypadku, kiedy rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, a nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uniknąć opodatkowania pożyczki podatkiem PCC?

W celu uniknięcia obowiązku uregulowania PCC należy pamiętać o tym żeby pożyczka (podpisanie umowy i wydanie przedmiotu pożyczki) została udzielona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto środki pieniężne przeznaczone na pożyczkę powinny ulokowane być na zagranicznym koncie bankowym prowadzonym przez zagraniczny bank. Po spełnieniu obu tych warunków nie powstanie obowiązek zapłaty PCC.

Co ważne, wywiązanie się z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia biorącego pożyczkę z podatku od towarów i usług (VAT). Analogicznie podmiot, który opodatkowany jest podatkiem VAT lub zwolniony jest z tego podatku nie będzie zobligowany do zapłaty PCC (art. 2 ust. 4 u.p.c.c.).

Adam Jaworski Aplikant Radcowski w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Poprzedni wpis
Jak rozliczyć się z bankiem z kredytu frankowego po wygranej sprawie w sądzie?
Następny wpis
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. K. zatrudni aplikanta I roku aplikacji radcowskiej
Menu