JEST wyrok TSUE C-140/22 – FRANKOWICZE znów wygrywają z bankami! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

7 grudnia 2023

Stanisław Rachelski

JEST wyrok TSUE C-140/22 – FRANKOWICZE znów wygrywają z bankami!

Dzisiaj, tj. 7 grudnia 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, który po raz olejny okazał się przełomowy dla tysięcy Frankowiczów w Polsce i jest ich kolejnym zwycięstwem przed TSUE! Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Trubunał znów staną po stronie kredytobiorców walczących z bankami w Polsce.  1. Bieg Roszczenia Odsetkowego: TSUE stwierdził, że złożenie […]

Dzisiaj, tj. 7 grudnia 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, który po raz olejny okazał się przełomowy dla tysięcy Frankowiczów w Polsce i jest ich kolejnym zwycięstwem przed TSUE! Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Trubunał znów staną po stronie kredytobiorców walczących z bankami w Polsce.

 1. Bieg Roszczenia Odsetkowego: TSUE stwierdził, że złożenie oświadczenia przez konsumenta w procesie sądowym przeciwko bankowi nie wpływa na rozpoczęcie biegu roszczenia odsetkowego. Oznacza to, że odsetki powinny być naliczane od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub pozwu, a nie od dnia złożenia oświadczenia przez konsumenta. Ta decyzja ma kluczowe znaczenie dla obliczania należnych odsetek w sporach z bankami.

 2. Zwrot Świadczeń przy Nieważności Umowy: W przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, konsument ma prawo do zwrotu wszelkich uiszczonych świadczeń, w tym również świadczeń z tytułu rat odsetkowych. To stanowisko TSUE jest znaczącym wsparciem dla konsumentów, którzy mogą teraz oczekiwać pełnego zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nieważności umowy kredytowej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi korzystne rozstrzygnięcie dla kredytobiorców. Teraz banki nie mają prawa żądać odszkodowania przekraczającego zwrot kapitału oraz ustawowe odsetki za zwłokę. Istotne jest również to, że konsumenci nie są zobligowani składać formalnych oświadczeń przed sądem, aby skorzystać z ochrony przewidzianej w dyrektywie 93/136/EWG.

Decyzja ta wpływa na termin przedawnienia roszczeń banku dotyczących zwrotu świadczeń z umowy. Dzięki temu wyrokowi osoby posiadające kredyty frankowe mają możliwość domagania się zwrotu nienależnie pobranych rat, prowizji czy składek ubezpieczeniowych, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości banków żądania dodatkowej rekompensaty. To istotne dla ochrony interesów konsumentów i utrzymania uczciwości w umowach kredytowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM WYROKIEM TSUE