8 kwietnia 2024

Stanisław Rachelski

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki w kontekście kredytu frankowego?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w kontekście uregulowania spraw związanych z kredytem frankowym wymaga szczegółowego przygotowania. Proces ten może różnić się w zależności od lokalnych przepisów i składa się z kilku podstawowych kroków. Poniżej przedstawiam szczegółowy przewodnik krok po kroku.

Krok 1: Zebranie dokumentacji

Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, które będą wymagane do złożenia wniosku, w tym:

  • Prawomocny wyrok sądu dotyczący twojego kredytu frankowego, jeśli wyrok ten stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki.
  • Aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości obciążonej hipoteką.
  • Kopie dokumentów potwierdzających tożsamość wnioskodawcy (np. dowód osobisty).
  • W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do działania w Twoim imieniu.

Krok 2: Wypełnienie formularza wniosku

  1. Dane księgi wieczystej: Na początku wniosku wpisz numer księgi wieczystej nieruchomości, z której ma być wykreślona hipoteka.
  2. Dane wnioskodawcy: Podaj swoje pełne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP (w zależności od wymogów).
  3. Podstawa prawna wykreślenia: Jako podstawę prawną wykreślenia hipoteki wskaż prawomocny wyrok sądu lub inną podstawę prawną, która umożliwia wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
  4. Oświadczenia i podpisy: Na końcu wniosku umieść oświadczenie o prawdziwości podanych danych oraz miejsce na swój podpis.

Krok 3: Dołączenie załączników

Do wniosku dołącz wcześniej zebrane dokumenty. Upewnij się, że kopie są czytelne i zgodne z oryginałami.

Krok 4: Uiszczenie opłaty sądowej

Opłatę za wykreślenie hipoteki można dokonać w kasie sądu lub przelewem bankowym. Wysokość opłaty oraz sposób jej dokonania określają lokalne przepisy – warto sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej sądu lub bezpośrednio w sądzie.

Krok 5: Złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami i dowodem uiszczenia opłaty sądowej złożyć można osobiście w sądzie wieczystoksięgowym, wysłać pocztą lub, w zależności od dostępnych opcji, elektronicznie przez platformę e-sądu.

Krok 6: Oczekiwanie na decyzję

Po złożeniu wniosku, sąd rozpatruje go zgodnie z kolejnością wpływu spraw. Czas oczekiwania na decyzję może różnić się w zależności od obciążenia danego sądu. Warto śledzić status swojego wniosku, jeśli istnieje taka możliwość.

Krok 7: Otrzymanie decyzji

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz postanowienie o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Jest to dokument potwierdzający wykreślenie hipoteki i uwolnienie nieruchomości z tego obciążenia.

Krok 8: Sprawdzenie księgi wieczystej

Po złożeniu wniosku sąd rozpatruje go w terminie określonym przez prawo. Czas oczekiwania może być różny w zależności od obciążenia sądu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, nieruchomość zostaje uwolniona z obciążenia hipotecznego, co stanowi ważny krok w kierunku rozwiązania problemów wynikających z kredytów we frankach.

Pamiętajmy, że pierwszym i kluczowym krokiem dla „frankowiczów” chcących uwolnić się od kredytu frankowego jest podjęcie walki prawnej w sądzie, aby uzyskać prawomocny wyrok. To właśnie on otwiera drogę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Podjęcie decyzji o stawieniu czoła swojej sytuacji kredytowej i zainicjowanie procesu sądowego może być przełomowym momentem. Podejście do sądu z żądaniem uregulowania kwestii kredytu frankowego nie tylko podkreśla Twoją determinację w dążeniu do sprawiedliwości, ale również stanowi pierwszy krok do finansowej niezależności. Niech ten proces będzie dla Ciebie nie tyle wyzwaniem, ale możliwością na nowy początek. Walcząc o swoje prawa, nie tylko możesz zmienić swoją indywidualną sytuację, ale również przyczynić się do zmiany praktyk bankowych wobec kredytobiorców. To szansa, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem finansowym i uwolnić się od obciążenia hipotecznego.

Autor tekstu: Wspólnik Zarządzający, Radca prawny, Stanisław Rachelski.