10 kwietnia 2024

Stanisław Rachelski

Jak wygląda Proces Frankowy krok po kroku?

Proces frankowy, czyli postępowanie sądowe dotyczące kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, ma na celu rozstrzygnięcie sporu pomiędzy kredytobiorcą a bankiem dotyczącego warunków umowy kredytowej. Proces ten może obejmować kwestie nieważności umowy, przewalutowania kredytu na złotówki, zwrotu nadpłaconych rat, czy też ustalenie właściwego sposobu rozliczenia kredytu. Poniżej przedstawiam szczegółowy przewodnik krok po kroku po […]

Proces frankowy, czyli postępowanie sądowe dotyczące kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, ma na celu rozstrzygnięcie sporu pomiędzy kredytobiorcą a bankiem dotyczącego warunków umowy kredytowej. Proces ten może obejmować kwestie nieważności umowy, przewalutowania kredytu na złotówki, zwrotu nadpłaconych rat, czy też ustalenie właściwego sposobu rozliczenia kredytu. Poniżej przedstawiam szczegółowy przewodnik krok po kroku po procesie frankowym.

Krok 1: Analiza Umowy Kredytowej

 • Zbieranie dokumentów: Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich dokumentów związanych z kredytem, w tym umowy kredytowej, harmonogramu spłat, korespondencji z bankiem.
 • Konsultacja z ekspertem: Następnie warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby ocenić szanse i ewentualne ryzyka procesu sądowego.

Krok 2: Wysłanie Wezwania do Banku

 • Negocjacje: Przed rozpoczęciem postępowania sądowego często zaleca się podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu z bankiem, co może obejmować wysłanie wezwania do banku z propozycją renegocjacji warunków umowy.

Krok 3: Przygotowanie i Złożenie Pozwu

 • Przygotowanie pozwu: Jeśli negocjacje nie przynoszą rezultatu, kolejnym krokiem jest przygotowanie pozwu do sądu. W pozwie należy szczegółowo opisać zarzuty wobec banku, wskazując na nieuczciwe warunki umowy, naruszenie interesów konsumenta czy też nieprawidłowe wyliczenie rat.
 • Złożenie pozwu: Pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego (banku). Do pozwu należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz dowód opłacenia stosownej opłaty sądowej.

Krok 4: Postępowanie Sądowe

 • Obrona banku: Bank, po otrzymaniu pozwu, składa odpowiedź na pozew, przedstawiając swoje argumenty.
 • Rozprawy i posiedzenia: Następują rozprawy sądowe, podczas których obie strony mogą przedstawiać swoje argumenty, dowody, a także wnioskować o przesłuchanie świadków.
 • Ewentualne opinie biegłych: Sąd może zlecić sporządzenie opinii biegłego, np. w celu oceny zapisów umowy pod kątem ich zgodności z prawem.

Krok 5: Wyrok Sądu

 • Ogłoszenie wyroku: Sąd wydaje wyrok, który może przyznać rację jednej ze stron lub nakazać np.  zwrot nadpłaconych rat.
 • Możliwość apelacji: Wyrok nie jest ostateczny. Strona niezadowolona z wyroku może złożyć apelację do sądu wyższej instancji.

Krok 6: Wyrok Prawomocny

 • Prawomocność wyroku: Po wyczerpaniu środków odwoławczych lub po upływie terminu na ich złożenie wyrok staje się prawomocny.
 • Egzekucja wyroku: Prawomocny wyrok można przedłożyć komornikowi do egzekucji, np. w celu odzyskania nadpłaconych środków.

Autor: Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający – Stanisław Rachelski