19 marca 2021

Adrian Nowicki

Frankowe Statystyki

Systemowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wspierane przez Związek Banków Polskich w postaci ugód banków z kredytobiorcami na ten moment wydaje się bardzo odległe. Wynika to przede wszystkim z kreowanych przez banki ofert ugodowych, które z ekonomicznego punktu widzenia są zdecydowanie mniej korzystne niż to, co kredytobiorcy mogą osiągnąć w […]

Systemowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wspierane przez Związek Banków Polskich w postaci ugód banków z kredytobiorcami na ten moment wydaje się bardzo odległe. Wynika to przede wszystkim z kreowanych przez banki ofert ugodowych, które z ekonomicznego punktu widzenia są zdecydowanie mniej korzystne niż to, co kredytobiorcy mogą osiągnąć w wyniku procesu sądowego. Kolejnym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na pozasądowe załatwienie sprawy może okazać się także uchwała Sądu Najwyższego z 25 marca 2021.

Liczba spraw frankowych

Wysoki kurs franka, szerzej dostępne informacje o stosowaniu przez banki w umowach niedozwolonych i niesprawiedliwych klauzul i zwiększająca się liczba doświadczonych w sprawach frankowych profesjonalnych pełnomocników to skutki coraz większej liczby pozwów wnoszonych przez frankowiczów do sądów. W całym 2020 roku do sądów I instancji wpłynęło 37 225 spraw dotyczących kredytów powiązanych z kursami walut. To wzrost o ponad 220% w stosunku do liczby wniesionych pozwów w roku poprzednim. Analiza statystyk dotyczących nowych spraw frankowych w sądach pozwala twierdzić, że opieszałość banków i utrwalone orzecznictwo dotyczące kredytów CHF będą skłaniać kolejnych kredytobiorców, którzy dotychczas wstrzymywali się z rozpoczęciem procesu, do podjęcia działania.

Umowy frankowe a sprawy sądowe

Z 700 tysięcy zawartych umów frankowych już co dziesiąta jest przedmiotem procesu sądowego. Wytaczane bankom procesy zbiorowe oraz fakt, że często jeden kredytobiorca posiadał więcej niż jeden kredyt w CHF, uzasadnia twierdzenie, że liczba umów, których zgodność z prawem jest podważana, może być nawet wyższa. Wielu kredytobiorców zwleka z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi z uwagi na oczekiwaną uchwałę Sądu Najwyższego, która ma ujednolicić orzecznictwo sądów powszechnych w podobnych sprawach. Z tego także powodu w Sądzie Okręgowym w Warszawie powstaje nowy wydział, który ma skupić się właśnie na orzekaniu w sprawach kredytów walutowych.

Sprawy frankowe w 2020

Od trzeciego kwartału 2020 roku odsetek wygranych spraw przez frankowiczów nieustannie utrzymuje się na poziomie ponad 90%. Statystyki prowadzone przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu pokazują, że na początku 2021 roku w I instancji zapadło 205 wyroków, z czego aż 195 było korzystnych dla frankowiczów. W lutym 2020 r. w obu instancjach zapadło przynajmniej 59 wyroków, z czego 90% spraw to porażki banków. Coraz większy odsetek umów jest także unieważniany przez sądy. Aktualnie około 70% zapadających wyroków to wyroki unieważniające umowy, a około 30% to wyroki odfrankowujące kredyty (LIBOR+marża).

Analiza statystyk frankowych

Szeroka analiza statystyk frankowych pod wieloma aspektami prowadzi do wniosku, że na pozbycie się problemu frankowego decyduje się coraz więcej osób, a sprzyjające orzecznictwo sądów powszechnych może spowodować lawinowy wzrost spraw związanych z kredytami w walucie obcej.

 

Autor:  Adrian Nowicki, Asystent prawny, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy.